Fra blokmark til birkeskov

D. 20/11 2012 fortalte Jon Feilberg om – og viste billeder af – interessante planter og plantesamfund fra sine botaniske rejser til alle egne af Grønland i årene 1971 til 2012.

Foredragsholderen holder meget af kontrasterne i den Grønlandske Natur, hvor den frodigste vegetation kan opleves på baggrund af vidtstrakte isbræer.  Han har især studeret arternes udbredelser og undret sig over en række ejendommelige forekomster i Grønland. Nogle kan sandsynliggøres, mens andre forbliver mysterier.

I starten drejede rejserne sig om udfordrende tomands-ekspeditioner til ”uudforskede” områder i Vestgrønland.  Alle plantearter på en ny lokalitet blev indsamlet, tørret i ”barneseng”, pakket og sendt til Botanisk Museum i København. Den seneste egentlige udforskningsekspedition – denne gang en stor geologisk-biologisk ekspedition til Nordgrønland – fandt sted i 1999.  I perioden 1984 til 2012 handlede turene for det meste om miljøkontrol i Sydgrønland: Var der for mange får i ”udmarken”. Blev vegetationen overgræsset?  Svaret fandt foredragsholderen ved studiet af faste felter i vegetationen. I årene 1981 til 1983 var foredragsholderen leder af Arktisk Station i Godhavn med projektet ”Vegetationen ved de varme kilder på Disko”.