Botanik på Trelde Næs ved Fredericia

D. 23. maj ledte biolog Peter Wind en tur til Trelde Næs.

Det markante Trelde Næs adskiller Vejle Fjord fra Lillebælt. Østsiden af næsset er skovklædt fra Fredericia i syd til spidsen af næsset. Skoven vokser på forskellig jordbund, der mange steder udgøres af plastisk ler blandt andet i klinterne langs østkysten. Disse klinter udviser de for det plastiske ler karakteristiske udskridningsmønster med vældprægede skredterrasser og –raviner og en mere eller mindre kaotisk sammenfiltring af nedskredne træer og buske. På grund af de dynamiske forhold er floraen artsrig. Her vil der være mulighed for at finde en række sjældere arter som aks-rapunsel, lund-fredløs, skovkarse, tandrod, tyndakset star, druemunke, blå anemone, sanikel, småbladet milturt, storblomstret kodriver, hvid hestehov samt orkidéerne skov-gøgelilje, langsporet gøgelilje, rederod, ægbladet fliglæbe, skov-gøgeurt og stor gøgeurt. Der kan læses mere om Trelde Næs her: http://skovforeningen.dk/media/Print_Fredericias.pdf