Vadehavets fugleliv v. Karsten Laursen

 

9. oktober: Karsten Laursen: Status og udvikling for trækfugle i Vadehavet gennem 30 år

Vadehavet rummer enorme mængder af trækfugle, og er den vigtigste lokalitet langs den Østatlantiske trækrute. På grund af de store forekomster er den danske del af Vadehavet blevet Nationalpark, og står måske også til at blive udpeget som Verdensnaturarv. Fuglelivet er overvåget gennem de sidste 30 år, og foredraget giver en status for arternes fordeling og udvikling, samt en prognose for de kommende år. Der gives også en vurdering af årsager til arternes skiftende antal fra år til år, hvor næringsstoffer, sedimenttransport, klimaændringer og naturforvaltning inddrages. Desuden gennemgås nogle af de fantastiske historier om trækruter fra Arktis til Sydafrika samt Antarktis og retur. Det danske Vadehav er en mindre del af det samlede Vadehav, som deles med Tyskland og Holland, og der gives også en status for fuglenes antal i disse dele samt en beskrivelse af udviklingen.