Ekskursion til Buderupholm Bjergeskov og Ørnehøje overdrev.

Lørdag den 28. juni kl. 10-16.

Dansk Botanisk Forening og Jydsk Naturhistorisk Forening.
Ekskursion til Buderupholm Bjergeskov og Ørnehøje overdrev.
Ledere: Aage Pedersen, Terkel Arfred og Peter Wind
Buderupholm Bjergskov ligger på bakkelandet og de nordvestvendte ådalsskrænter mod Lindenborg Å. Skoven er i første række kendt som voksested for Fruesko, der dog er afblomstret, når vi besøger skoven. Mindre kendt er bestanden af Rød Skovlilje, der er turens primære mål. Herudover kan vi lede efter andre specialiteter som Rederod, Kronløs Karse og Druemunke.
Ørnehøje overdrev ligger ved Gistrup og er privatejet, men vi har fået adgangstilladelse. Det er voksested for de to arter af Gøgelilje, nemlig Bakke- og Skov-Gøgelilje samt Plettet Gøgeurt. Området rummer desuden en artsrig overdrevsvegetation.
Mødested: ’Fruesko’ P-pladsen i Buderupholm Bjergeskov ved landevejen mellem Støvring og Skørping.
Medbring: Beklædning efter vejret og solidt fodtøj, da vi skal gå på kuperet terræn, der kan være glat i fugtigt vejr, samt frokostpakke, der indtages på ’Fruesko’ P-pladsen.
Transport mellem lokaliteterne foregår i private biler.