Bier som filmstjerner – foredrag og film ved Eigil Holm 20. januar kl. 19.30

Foredrag med videofilm afholdt i Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé, Universitetsparken, 8000 Aarhus C.

Eigil Holm viste film og fortalte om biernes liv og biavlerens arbejde. Vi så de unge bier på deres første flyvetur uden for stadet, hvor de hænger i luften og indprenter sig stadets beliggenhed og solens gang på himlen, så de altid kan finde hjem igen. Imens sidder ældre bier på stadets flyvebræt og sender en duftstrøm ud så de unge hele tiden ved, hvor de hører hjemme. En af filmene viser dronerne i trængslen i flyvespalten kl. ca. 12 – nu er det tid til at flyve hen til parringspladsen, hvor også de unge uparrede dronninger kommer. Hver dronning parrer sig med flere droner. Parringen varer få sekunder, så knækker dronens penis af og dronen synker døende til jorden.

Eigil Holm har lavet 20 små film om bierne.

bi