Generalforsamling

Generalforsamling

Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19 på Naturhistorisk Museum, Århus

26.1.2015

Kl. 20. Ulvene i Danmark. Thomas Secher Jensen, fhv. museumsdirektør.

Generalforsamling kl. 19-20

Dagsorden efter lovene

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassereren aflægger regnskab.

Kontingent 190 kr. for ordinære medlemmer, 215 kr. for institutioner, og 230 kr. for udenlandske medlemmer.

Kontingentstigning foreslås. Det nuværende kontingent har været det samme siden 2008.

Begrundelse: Trykning af to dobbeltnumre på et år koster 44.000 kr. Udsendelse to gange: 14.000 kr.

I alt 58.000 kr. Kontingentindtægt 2014: 46.500 kr. Underskud 11.500 kr., der dækkes af formuen.

Hertil kommer udgifter til redaktion, bestyrelsesmøder m.m.

4. Forslag fra bestyrelsen.

24.2. Thomas Secher Jensen: Ulven i Danmark.

21.3. Temadag: Nye arter i Danmark. I samarbejde med andre naturforeninger.

? marts. Foredrag om bæveren i Danmark.

18.4. Ekskursion til Klosterheden for at se bæverne.

9.5. Hugormetur ved Silkeborg: Jan Kjærgaard

19.5. Aftentur til Egå Engsø. Ole F. Jensen

?juni. Tur til Tunø.

14.11. Temadag om Naturforholdene i Dronningens nordlige besiddelser.

Program for ture og foredrag i efteråret udsendes senere.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen for 2 år ad gangen og to suppleanter for et år.

På valg 2015

:

Eigil Holm – ikke villig til genvalg.

Ole F. Jensen og Per Egge Rasmussen. Villige til genvalg.

Evt. valg af studenterrepræsentant.

Suppleanter

:

Valg af to suppleanter (vi har ingen nu).

Revisorer

– vælges for 2 år ad gangen

Frank Jensen. Villig til genvalg.

7. Evt.

På bestyrelsens vegne

Eigil Holm