Bævertur til Klosterheden lørdag den 18. april 2015

BÆVERNE ER TILBAGE

14 deltagere havde lørdag aften den 18. april 2015 en dejlig tur rundt i Klosterhede Plantage under ledelse af Karen Seierøe Barfod, der fortalte om bæverne, deres adfærd og levevis. Der blev set bæverhytter, dæmninger og i skumringstimen indtil flere bævere i Møllesøen.

Bæverne har levet i Danmark i flere tusinde år efter sidste istid, men blev udryddet for ca. 2500 år siden. Nu er de tilbage igen. I 1999 blev der udsat 18 bævere i Klosterhede Plantage, og antallet er vokset stabilt lige siden.

Bæveren er nataktiv. Om aftenen og tidligt om morgenen kan man være heldig at se bæveren i aktion ved vandløb og søer, hvor de lever i familiegrupper som sjældent bevæger sig mere end 30 meter væk fra vandet. Bæveren dæmmer vandløbet op for at skabe en sø. I søen kan bæveren holde sit vinterforråd friskt, skjule indgangen til hytten og svømme til føden som består af planter. Om sommeren er der græs, urter og sumpplanter på menuen, mens vinterens føde består af træer og buske. Bæveren tager grene fra birk, asp og pil med til en ædeplads ved vandet, hvor den spiser barken og de fine kviste.

Det er fascinerende at sidde musestille i tusmørket og lytte efter bævere, der gnaver løs i grene og træer. Og er man heldig, ser man et lille trekantet hoved bevæge sig næsten lydløst gennem vandet.

Karen Seierøe Barfod og Jytte Paarup har fulgt bævernes fremgang på Klosterheden og kan vise dæmninger, ædepladser, hytter og træer, der er fældet af bæverne. De fortæller om bævernes bidrag til at skabe natur med masser af lysåbne og sumpede områder. En naturtype som giver gode levesteder for fisk, flagermus, fugle, insekter, padder og svampe.

Jydsk Naturhistorisk Forening inviterer alle interesserede på bævertur til Klosterheden med Karen Seierøe Barfod og Jytte Paarup lørdag den 18. april kl. 18.00. Vi mødes ved Skovriderboligen i Klosterhede Plantage, der ligger umiddelbart vest for søen, Gammel Landevej 35, 7620 Lemvig. Vær opmærksom på at kørsel ikke er tilladt på skovvejene, også selv om GPS’en siger, man skal den vej! Det er gratis at deltage i arrangementet som varer indtil kl. ca. 21.30. Medbring madkurv, siddeunderlag, godt fodtøj, kikkert og varmt tøj.

Samkørsel: Foreningen arrangerer naturligvis samkørsel i det omfang, det er muligt. Amdi Nedergaard står for koordination af samkørsel, så hvis du/I har ledige pladser i bilen og gerne vil have fyldt den op, eller hvis du gerne vil deltage, men ikke har køremulighed, så kontakt Amdi på mobil 24859816 eller mail: benteogamdi@mail.dk seneste lørdag den 11. april 2015.

bæverdæmning