Ud og se krybdyr i Søhøjlandet 9. maj 2015 kl. 14.00

Jydsk Naturhistorisk Forening inviterede denne gang til en tur ud og se krybdyr i Søhøjlandet. Turleder var Jan Kjærgaard, som viste de fire fremmødte deltagere rundt i en gammel nedbrudt højmose. Området var fuldstændig tilgroet, men blev for 20 år siden ryddet, og det viste sig at her er en fantastisk smuk dværgbusksamfund, og efter nogle år dukkede krybdyr op ved at passere gennem tæt skov. I dag er her en fin bestand af hugorm, stålorm og skovfirben, og en hæderlig bestand af snog. Desværre var det regnvejr, men Jan Kjærgaard havde forberedt sig godt og kunne alligevel fremvise både en lille hidsig hugorm, en snog og en stålorm, og han fortalte beredvilligt om mosen og den nærliggende skovs dyr og vækster. Det var en meget lærerig tur.

Man kan færdes der i bare solidt fodtøj, men umiddelbart er gummistøvler ofte gode i forhold til hugorme og den fugtige mose.

Mødetid og sted: 9. maj 2015 kl. 14.00 på P-pladsen ved AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg. Varighed ca. 2 timer.firben3hugorm3 marts15