Ekskursion til Det store Vandskel – lørdag den 26. september 2015

I bragende flot sensommervejr mødtes vi på p-pladsen mellem kildeområderne for Danmarks længste vandløb, Gudenåen i sydøst, og det vandrigeste, Skjernåen mod nordvest. Vi startede med at vandre til Gudenåens udspring, hvor vi undersøgte plante- og dyrelivet. Her kunne vi bl.a. iagttage store bestande af brøndkarse, mens der svømmede mange ferskvandstanglopper rundt i kildebækkene. Vi fulgte åen nedstrøms forbi de opgivne badebassiner til det store vældområde, som vi vandrede ud i. Her kunne vi glæde os over Leverurt, der fortsat var i blomst, mens Sideskærm fortsat var i blomst langs åløbet.

Frokosten blev indtaget på p-pladsen. Efter frokosten fortsatte vi hen til vældområdet, hvor Skjernåen udspringer. Hvor en sten tydeligt markerer Gudenåens udspringsområde, står skiltet med markering af Skjernåens udspring et stykke nede ved søen nedstrøms. Vi fulgte Skjernåens øvre løb ovre på den anden side af Hærvejen, hvor åen skærer dybt igennem overdrevsbakkerne på vejen mod Rørbæk sø. Vi kunne konstatere, at overdrevsbakkerne er blevet ryddet for nåletræer for mange år siden, så såvel hedelyng og diverse græsser havde bredt sig. På vejen tilbage til udgangspunktet vandrede vi langs stisystemet på den nordøstlige side af Skjernådalen. 9 deltagere var med på turen.

IMG_17910-1

SONY DSCSONY DSC