Rejseforedrag om Estland – Onsdag den 25. januar 2017

En snes interesserede gæster deltog i arrangementet på Naturhistorisk Museum i Aarhus, hvor Peter Wind fortalte om Estland. Arrangementet fandt sted den 25. januar 2017.

Rejseforedrag om Estland ved Peter Wind

Estland er det nordligste af de tre Baltiske randstater omgivet af hav om nord og vest, Rusland i øst og Letland i syd. Foredraget vil blive indledt med en kort gennemgang af landets spændende og omskiftelige historie. Fokus vil dernæst være på landets geografi og naturforhold, hvor artsrigdom af dyr, svampe og planter vil blive gennemgået. Hovedvægten vil blive lagt på landets flora og vegetationsforhold baseret på en ekskursion i juni 2016.

Ekskursionens hovedmål var kalkøerne Saaremaa og Hiumaa, hvor der vokser store bestande af orkideer, bl.a. Fruesko, Flueblomst og Ridder-gøgeurt.estlandDen imponerende middelalderborg i hovedbyen Kuresaare på Saaremaa.
Foto: Peter Wind.

Kommende arrangementer i foreningen:

Tirsdag 21. februar 2017 kl. 19.30: Foredrag om skovforvaltning v. Steffen Bengtsson
Lørdag 18. marts 2017 kl. 13-18: Temadag “Du danske strand”
Onsdag 22. marts 2017 kl. 19: Jydsk Naturhistorisk Forenings generalforsamling
Onsdag 22 marts 2017 kl. 20: Drikkevand v. Inga Kofoed Andersen
Tirsdag 18. april kl. 19.30: Foredrag om Thy Nationalpark v. Else Østergaard Andersen
Alle foredrag foregår på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 210, Aarhus C

Lørdag 6. maj kl. 10-16: Ekskursion til dambrugsområder v. Rikke Trachsel og Peter Wind
Onsdag 31. maj kl. 18.30 – 21: Ekskursion til Staksrode Skov v. Peter Wind.

Se kort omtale af alle arrangementer i Jydsk Naturhistorisk Forenings nyhedsbrev nr. 50.