Foredrag om Nationalpark Thy tirsdag den 18. april 2017 kl. 19.30

Foredragsholder: Else Østergaard Andersen

Sted: Auditoriet, Naturhistorisk Museum, Universitetsparken, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus C

Else Østergaard Andersen fortalte de ca. 30 fremmødte om Nationalpark Thy.

Nationalpark Thy er Danmarks første med et areal på 244 km2, indviet den 29. juni 2007.

Parken har stor national og international betydning på grund af det sammenhængende klitlandskab mellem Hansthol og Agger Tange og de store uberørte klithedearealer. Foredraget fokuserer på tilblivelse, pleje, naturbeskyttelse og visioner for Nationalpark Thy.

Foredraget vil blive fulgt op af en ekskursion til Nationalpark Thy den 26. august 2017. Nærmere detaljer vil blive offentliggjort senere.

klithede lodbjerg