Onsdag den 31. maj 2017 kl. 18.30-21: Ekskursion til Staksrode Skov

Turleder: Peter Wind

Turen til Staksrode skov var velbesøgt med to minibusser af biologistuderende fra Aarhus Universitet samt adskillige andre botanikinteresserede deltagere fra nær og fjern. Vi fik alle set de fem arter blomstrende orkideer og adskillige andre planter i vildnisset ved Store og Lille Bjergfald.

Staksrode skov ligger på nordsiden af Vejle Fjord. Skovens jordbund består bl.a. af plastisk ler, der især i Store og Lille Bjergfald til stadighed skrider i fjorden. Den stadige udskridning giver sammen med jordbundsforholdene specielle vækstbetingelser for vegetationen. Her forekommer flere sjældne plantearter som Stor Gøgeurt, Langsporet Gøgelilje og Skov-Vikke. Andre orkidéarter er Rederod og Ægbladet Fliglæbe, der visse steder optræder i mængder sammen med Elfenben-Padderok.

Turens udgangspunkt var Stenhøj P-plads. hvorfra vi fulgte den kuperede sti ovenfor kystskrænten. Her var der lejlighed til at se på planter og dyr undervejs, ligesom der  var flere udkik over fjorden. Målet var bjergfaldene. Her kunne vi opleve, hvordan træerne som følge af undergrundens udskridning ligger hulter til bulter, som gør vor passage vanskelig.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA