Ekskursion til den genoprettede Gyldensteen Strand på Nordfyn.

Lørdag den 5. maj kl. 11-15

Alle er velkommen, også ikke-medlemmer

Mødested og –tid for samkørsel arrangeres fra Århus: Kl. 9.00 ved Naturhistorisk Museum.

Koordination af samkørsel: Amdi Nedergaard, mobil 24 85 98 16 e-mail: benteogamdi@mail.dk

Mødested: P-pladsen ved Gyldensteen Informationscenter for enden af Langø, der er en sidevej til Gyldensteensvej øst for Bogense, GPS koordinater: 55.578903, 10.159414

Turleder: Naturvejleder Jens Bækkelund og Amdi Nedergaard

Turen starter med, at Jens giver en historisk orientering om hele området. Derefter vil vi gå ud til det sted, hvor diget blev gravet bort for at skabe Kystlagunen. Bagefter går vi til Gyldensteen Engsø, hvor Jens fortæller historien om dens tilblivelse og det plante- og dyreliv, vi kan opleve der. Vi fortsætter til Langø Mølle, hvor vi i klart vejr har en fin udsigt mod Æbelø. Her vil jens fortælle om øen. Spørgsmål er naturligvis meget velkomne.

Undervejs finder vi et passende sted at spise frokost.

Lidt om Gyldensteen Strand
Gyldensteen Strand er et 616 ha stort inddæmmet og drænet fjordområde på Fyns nordkyst umiddelbart øst for Bogense. Her blev der i marts 2014 genskabt over 350 ha lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov med natur og fugleliv. Naturgenopretningen er den hidtil største på Fyn.

Aage V. Jensen Naturfond erhvervede i februar 2011 de 616 ha øst for Bogense af Gyldensteen Gods. Det areal omfatter Gyldensteens Inddæmmede Strand og den vestlige del af Ore Inddæmmede Strand, kaldet Reservatet, samt de tidligere øer Lindholm og Langø.

Formålet med Naturfondens erhvervelse af ejendommen er:
•At sikre og forbedre de nuværende naturværdier i området – herunder at genskabe et af Fyns vigtigste fugleområder
•At give offentligheden mulighed for at opleve det naturgenoprettede område
•At undersøge konsekvenserne af klimabetingede stigninger i havvandstanden på naturområder
•At foretage videnskabelige undersøgelser af havets store biodiversitet såvel i det inddæmmede havområdet som udenfor.

Læs mere om Gyldensteen Strand på nettet: KLIK