Orkideer i Staksrode Skov

24. maj ledte biolog Peter Wind en orkidetur til Staksrode Skov ved Vejle Fjord. Vi var en glad flok der vandrede gennem skoven på udkig efter forskellige orkideer. Først åbenbarede en lille fugtig plads imponerende klynger af stor gøgeurt. Som vi arbejdede os gennem den vilde naturskov med væltede træer, der skabes af den plastiske ler i undergrunden, stødte vi på gøgeliljer, rederod og ægbladet fliglæbe. Udover orkideerne stod en masse andre blomster i fuld flor. Vejret var flot og klart, så klart at vi fra skovskrænterne havde udsyn til Røjle Klint på Fyn og Æbelø.

Simested Å

15. maj tog biolog Per Egge Rasmussen interesserede med på en naturtur langs Simested Å. På vandreturen langs åen blev plante- og dyrelivet langs åen studeret. Af interessante planter blev der set Opret Kobjælde, Kornet Stenbræk og Knold-Ranunkel i store mængder på skrænterne langs åen. Det var en vellykket lille aftentur.

Lille Vildmose

D. 16. april holdt naturvejleder Jakob Konnerup et spændende foredrag om Lille Vildmose. Han startede med at ridse områdets historie op, startende fra mosens storhedstid som tørvemose omkring år 1943 med 1100 arbejdende tørvegravere og egen politimand, og sluttende i dag, hvor området hjælpes tilbage til et mere oprindeligt udtryk. Mens Jakob gik videre med at fortælle om de store pattedyr, der findes i Lille Vildmose, fik tilhørerne lov til at beundre et kæmpeskind fra en vildokse, kraniet fra et vildsvin og geviret fra en kronhjort mm. Foredraget sluttede med en gennemgang af områdets fremtid og derunder hvordan de 42 millioner, stedet har fået tildelt, skal bruges.

Naturens sangskat

20. marts holdt Naturvejleder Morten D. D. Hansen foredrag på Naturhistorisk Museum. Med en imponerende mængde eksempler krydret med finurlige anekdoter fik Morten vist, hvor meget naturforståelse der findes i højskolesangbogens sangskat. De gamle sange rummer en stor artsdiversit, som vi måske er ved at miste. Derfor blev foredraget også brugt til at sætte fokus på vores pligt til at opretholde høj biodiversitet.

Danmarks arter – arternes Danmark

Temadag 3. marts 2012 kl. 13-18 på Naturhistorisk Museum.

Dagens overordnede tema var at fortælle om en række arter, som er specielle for Danmark. De specielle arter kunne opleves i ord og billeder præsenteret af specialister, der kender alt til arternes levevilkår. Specialisterne fokuserede også på disse arters muligheder for at overleve i nutidens Danmark med det pres, der er på naturen. Du kan læse mere om arrangementets program og indhold her:

>>Download program m.m her (pdf)

Rasmus Ejrnæs “Skarlagen vokshat findes

Peter Wind “Variationen i den danske flora

Kent Olsen “Danmarks betydning for trækfugle

Kaare Manniche Ebert “Skarven – en succeshistorie med store konsekvenser for de vilde fisk

Dorte Krause-Jensen “Ålegræs før og nu – årsager og sammenhænge

Ordinær generalforsamling og foredrag

Tirsdag d. 7. februar

kl. 19.30. Ordinær Generalforsamling. Under rubrikken “Om foreningen” findes et referat.
Kl. ca. 20 Foredrag ved Eigil Holm: Læsø og Anholt set fra luften og fra jorden.
Dagsorden og resume udsendes som e-mail eller brev til alle medlemmer.

Hundshage Klint

18. august ledte Eigil Holm en udflugt til Hundshage Klint. Turen handlede om kyster og skrænters botanik og geologi. Hundshage Klint er interessant, da den indeholder mange blottede aflejringer fra Oligocæn-Miocæn med fossiler og istidsaflejringer. På stranden er der mulighed for at se fossiler fra Østersøegnene, ledeblokke fra istiden og stenalderredskaber

Lille Vildmose

4. august gik turen til Lille Vildmose. Lille Vildmose er et af Danmarks største naturreservater med 20 km2 urørt højmose og skove med vildt, rugende kongeørn, havørn, traner og mange andre fugle.

Ulven kommer?

25. oktober

Thomas Bjørneboe Berg fra Naturama fortalte om sine personlige erfaringer med Ulve i Grønland og om problematikken omkring indvandrende ulve i Danmark. I samarbejde med Dansk Pattedyrforening.

Dansk Pattedyrforening arrangerede:Bævertur i Klosterheden Plantage

Fredag d. 30 – søndag d. 2. oktober

Turen bød på mange spændende oplevelser og de mange spor som bæverne efterlader sig i naturen. Historien bag udsætningen af bæverne i Danmark, deres levevis og deres status her 11 år efter blev fortalt. Bævere er skumringsaktive så turene i terrænet foregik i tidsrummet fra 1 time før solnedgang til 1 time efter solnedgang og igen fra 1 time før solopgang til 1 time efter solnedgang.

Foredrag: MIT STUDIEEVENTYR I AUSTRALIEN

15. september

Thora Samsø Fast fortalte om sit spændende ophold som udvekslingsstudent i Australien. Foredraget omhandlede både turene i den australske natur med de mere eller mindre farlige dyr, man kan møde der og om livet på campus, samt praktiske henvisninger for vordende Australiensfarere og udvekslingsstudenter.

Tur til Kasted Mose

Søndag den 21. august

En halv snes medlemmer mødte frem i strålende solskin til en dejlig botaniktur i Kasted Mose. I “rask botanikertrav” det vil sige 2 – 300 meter i timen nåede vi frem til selve mosen, hvor en veloplagt Peter Wind indførte os i planternes basale opbygning. I denne indledende fase blev Peters undervisning udover de fremmødte medlemmer også fulgt af 11 Galloway ungkvæg, som dog mistede interessen, da Peter gik over til at beskrive planternes til tider indviklede kønsliv. Det var sikkert omtalen af kattehalens (Lythrum salicaria) trimorfe heterostyli, der gjorde udslaget. Som nævnt var vejret pragtfulgt med 20 – 25° C, så vi fik set en hel del af mosens specielle flora, samt effekten af kvægets afgræsning. Udover floraen fik vi også set guldsmede lægge æg i et vandhul, en enkelt hare og en af os mente at have set et glimt af rørhøgen. Den medbragte frokost nød vi på en tør grøn plet, mens utrættelige Peter søgte efter nye godbidder.
Alt i alt en virkelig god dag, som Peter fortjener stor ros for og som foreningen bør have i erindring til efterfølgende ture.

Tur til Randbøl Hede

Lørdag den 9. juli 2011

Lørdag den 9. juli mødtes otte medlemmer med Peer Høgsberg og frue ved Randbøl kirke, hvorefter vi i samlet flok kørte ud til P-pladsen ved Randbøl Hede. Der samledes vi i tre biler og kørte ud til månerudelokaliteten længst mod vest på heden. Vi så månerude som dog var næsten afblomstret, porse, tormentil, mælkeurt og mange andre planter samt en stålorm og en enkelt rød glente.
Efter at have botaniseret lidt der, kørte vi tilbage til p-pladsen, hvor vi indtog den medbragte frokost i dejligt vejr kun afbrudt af et enkelt tilløbsstykke, nemlig en iris-sommerfugl, som havde sat sig på den nærmeste skraldespand. Efter frokost skulle vi videre ud på heden. Imidlertid trak det op til regn, og på vej ud over heden kom da også en god tordenskylle. Men iført regntøj og regnslag blev turen alligevel gennemført og Peer Høgsberg fortalte om naturen og kulturens påvirkning, om lyng og blåtop, og der blev rigtig botaniseret. Det rækker for vidt at nævne alle arter, men vi fandt flere månerude, ulvefod, vårkobjælde og en enkelt plettet gøgeurt og meget mere.
Det var en længere tur over heden, og vi var tilbage på p-pladsen ca. 16.30, så turen sluttede her. Inden vi skiltes, var der dog enighed om, at en sådan tur måtte vi bestemt have igen til næste år – dog helst en smule før – helst midt i juni måned, hvor måneruderne stadig står i fuldt flor.