Orkideer i Staksrode Skov

24. maj ledte biolog Peter Wind en orkidetur til Staksrode Skov ved Vejle Fjord. Vi var en glad flok der vandrede gennem skoven på udkig efter forskellige orkideer. Først åbenbarede en lille fugtig plads imponerende klynger af stor gøgeurt. Som vi arbejdede os gennem den vilde naturskov med væltede træer, der skabes af den plastiske ler i undergrunden, stødte vi på gøgeliljer, rederod og ægbladet fliglæbe. Udover orkideerne stod en masse andre blomster i fuld flor. Vejret var flot og klart, så klart at vi fra skovskrænterne havde udsyn til Røjle Klint på Fyn og Æbelø.

Simested Å

15. maj tog biolog Per Egge Rasmussen interesserede med på en naturtur langs Simested Å. På vandreturen langs åen blev plante- og dyrelivet langs åen studeret. Af interessante planter blev der set Opret Kobjælde, Kornet Stenbræk og Knold-Ranunkel i store mængder på skrænterne langs åen. Det var en vellykket lille aftentur.

Lille Vildmose

D. 16. april holdt naturvejleder Jakob Konnerup et spændende foredrag om Lille Vildmose. Han startede med at ridse områdets historie op, startende fra mosens storhedstid som tørvemose omkring år 1943 med 1100 arbejdende tørvegravere og egen politimand, og sluttende i dag, hvor området hjælpes tilbage til et mere oprindeligt udtryk. Mens Jakob gik videre med at fortælle om de store pattedyr, der findes i Lille Vildmose, fik tilhørerne lov til at beundre et kæmpeskind fra en vildokse, kraniet fra et vildsvin og geviret fra en kronhjort mm. Foredraget sluttede med en gennemgang af områdets fremtid og derunder hvordan de 42 millioner, stedet har fået tildelt, skal bruges.

Naturens sangskat

20. marts holdt Naturvejleder Morten D. D. Hansen foredrag på Naturhistorisk Museum. Med en imponerende mængde eksempler krydret med finurlige anekdoter fik Morten vist, hvor meget naturforståelse der findes i højskolesangbogens sangskat. De gamle sange rummer en stor artsdiversit, som vi måske er ved at miste. Derfor blev foredraget også brugt til at sætte fokus på vores pligt til at opretholde høj biodiversitet.

Hundshage Klint

18. august ledte Eigil Holm en udflugt til Hundshage Klint. Turen handlede om kyster og skrænters botanik og geologi. Hundshage Klint er interessant, da den indeholder mange blottede aflejringer fra Oligocæn-Miocæn med fossiler og istidsaflejringer. På stranden er der mulighed for at se fossiler fra Østersøegnene, ledeblokke fra istiden og stenalderredskaber