Foredrag om Singapore

L1020537

6. maj 2014 kl. 19.30

 

Ophelia Achton: Singapore en by i regnskoven

 

Et rejseforedrag om et tropisk land på størrelse med Bornholm med 5 millioner indbyggere.

 

Singapore har siden halvtredserne haft succes med at udvikle sig til et moderne højteknologisk handelsknudepunkt

i Asien samtidig med at landet ønsker at blive identificeret som en frodig og mangfoldig

have. Det har Singapore langt hen ad vejen haft succes med, og aftenens foredragsholder vil forsøge at

beskrive, hvordan det har kunnet lade sig gøre. Foredraget vil tage tilhøreren på en vandring gennem

Singapores parker og naturreservater, hvor vi stopper ved de kæmpestore regnskovstræer Saga, Maghoni,

Angsana (Pterocarpus) m.fl, som for nogles vedkommende er omhyggelig udvalgt og hentet ind

fra andre dele af den tropiske verden og for andres er oprindelig bevoksning, som er blevet givet gode

vækstbetingelser. Med den rige flora følger et forholdsrigt dyreliv, landets størrelse og bebyggelsesgrad

taget i betragtning, så i parkerne møder man foruden et væld af insekter flere reptiler(slanger, varaner,

skinker, gekkoer, skildpadder), pattedyr som aber, egern, flagermus og nationaldyret pangolinen (skællet

myresluger) samt et rigt fugleliv, der rummer så eksotiske repræsentanter som næsehornsfugle og

paradisfugle. Foruden de mange parker og de 15% af landet, der er uberørt regnskov, vil jeg præsentere

nogle af byens nyere tiltag til forgrønning og bæredygtig byarkitektur, hvor moderne teknologi bidrager

til mere natur og et renere miljø. På vandringen vil vi dvæle lidt ved landets historie, politik og nuværende

styre som en af forklaringerne på successen.