Historien bag foreningen

Jydsk Forening for Naturvidenskab á 1903
Foreningen har siden stiftelsen arbejdet for at udbrede kendskabet til dansk natur, og for at øge og bevare mangfoldigheden af planter og dyr i det danske landskab.

Claudi Westh
Moseingeniør Claudi Westh var initiativtager, næstformand 1903-1904 og formand 1904-1907

Foreningen var en af drivkræfterne bag oprettelsen af Naturhistorisk Museum. I 1921 blev Naturhistorisk Museums første samlinger etableret og i 1941 flyttede museet ind i egne bygninger i Universitetsparken i Århus. Foreningen er repræsenteret med to medlemmer i museets bestyrelse. Forenigen støtter museets aktiviteter og medvirker på denne måde til museets fortsatte udvikling som Jyllands førende formidler af naturhistorie.

Flora & Fauna – udgivet af Naturhistorisk Forening for Jylland
Tidsskriftet “Flora og Fauna” er udkommet siden 1890. De første år lidt ustabilt, men siden 1899 som en fast publikation. Edwin Nørgaard beskriver foreningens historie i perioden 1884-1984 i artiklen: Nørgaard, E., 1984a: Flora og Fauna’s historie 1884-1984. – 90: 75-90, hvortil interesserede henvises.