En rundtur i stikmyggenes verden

Onsdag d. 21. februar kl. 19.30 – 22.00. Der er indlagt pause til en forfriskning!

Foredrag om et kontroversielt, men spændende emne ’En rundtur i stikmyggenes verden’ ved seniorforsker, emeritus og insektekspert Peter Wiberg-Larsen.

Mødested: MindLab (tidligere auditorie), Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Vi kender alle stikmyg og bliver årligt plaget af deres stik i deres søgen efter humant blod. Men myg er ikke bare myg – de fordeles systematisk på grupperne glansmyg, kvægmyg og stikmyg. Men ved du, hvor mange forskellige arter, der er af de tre grupper i Danmark? Af glansmyg er der 7 arter, kvægmyg 22 arter og – hold nu fast! – hele 36 arter af stikmyg!!! Er alle stikmyg lige blodtørstige?

Anopheles plumbeus. Foto: Flikr, Anders L.

Det kan du få mere at vide om, når Peter vil – med udgangspunkt i hans egne undersøgelser som dels specialestuderende, dels forsker og dels emeritus ved AU – fortælle om stikmyggenes liv i den danske natur. Stikmyg er ikke ligefrem elskede, men de er et fascinerende bekendtskab. Ungdomsstadierne er hos de fleste stikmygarter tilpasset livet i vandhuller, som regelmæssigt eller mere tilfældigt tørrer ud. Smart, for så undgår de at blive udryddet af fisk.
Samtidig er de voksne i stand til at finde de rette ynglesteder.
Gruppen optræder som noget nyt på Den danske Rødliste. Lidt kontroversielt måske?!?
Der vil også blive fortalt om andre insekter, som sammen med et par stikmyg kun findes i tidvist vandholdige mikrovandsamlinger i form af vandfyldte træhuller. Disse levesteder er særlig spændende og i Danmark næsten helt oversete.

Vissenbjerg Kirkeskov – veterantræ. Foto: Peter Wiberg-Larsen

Alle er velkomne – også ikke-medlemmer af foreningen.

North to Alaska

Tirsdag d. 16. januar 2024, kl. 19.30 – 22.00

Mødested:
Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus. MindLab (tidl. auditoriet), kl. 19.30-22.00. Der er indlagt en pause med en forfriskning. Bemærk, at indgang finder sted ad hovedindgangen.

Thomas Secher Jensen har genbesøgt et område i det nordligste Alaska efter næsten 50 års fravær og fortæller denne aften om sine oplevelser.

I somrene 1976 og 1977 arbejdede fhv. museumsdirektør Thomas Secher Jensen for et større forskningsprojekt på tundraen i Alaska lidt syd for Point Barrow. Projektet skulle kortlægge dyre- og planteliv og økologiske processer under anlæggelsen af olierørledningen fra Prudhoe Bay til Valdez. Secher er nok mest kendt for forskning i mus og ulv, men i projektet var hans rolle at studere planteædende insekter.

Efter forskningsprojektet blev lukket ned opførte de lokale Inupiat en by på stedet, hvor forskerne havde holdt til i et par skurvogne, med skole, kirker og en lille lufthavn. Dette gjorde det muligt for Secher i forsommeren 2023 at genbesøge tundraen, nu sammen med sin søn.

Efter opholdet på tundraen rejste far og søn videre til det sydvestlige Alaska omkring halvøen Kenai, og her blev det til ture op i bjergene og til kajakture langs fuglefjelde og gletsjere, med hvaler, havoddere og fugle omkring båden. I land kunne de også se Lystfiskere skulder ved skulder efter laks, mens havørnene kiggede på, og andre der fra små både landede 250 pund tunge helleflyndere.

Foredraget kommer rundt om hele oplevelsen.

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer.

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland

Stillehavslom Foto: Thomas Secher Jensen
Arktisk Jordegern Foto: Thomas Secher Jensen