Om JNF

De to foreninger,
Jydsk Forening for Naturvidenskab, og
Naturhistorisk Forening for Jylland er sluttet sammen til

Jydsk Naturhistorisk Forening

Det blev vedtaget på generalforsamlinger i de to foreninger d. 29. november 2011 og konfirmeret af en fælles generalforsamling samme aften. Her vedtoges de nye vedtægter og en ny bestyrelse blev valgt. Af tekniske årsager er det ordnet sådan, at JFFN er gået ind i NFJ.

Den nye forening kan mere end de to foreninger hver for sig. Det følger af, at 2 x1/2 er mere end 1. Vi har samarbejdet i et par år, og da det gik udmærket, er vi ikke ængstelige for fremtiden.

Foreningen vil arrangere mange excursioner, foredrag, konferencer og udvide Flora & Fauna med oversigtsartikler samt artikler på grundlag af afholdte foredrag, excursionsberetninger og andet af almen interesse. Bladet får ny lay-out.

Vi vil åbne hjemmesiden for specialer og andre artikler, der bør publiceres og gerne på fremmedsprog. Det skal tydeligt fremgå, om disse artikler er blevet behandlet som videnskabelige artikler normalt bliver det, eller om de ikke har været gennem det filter. Der er ingen udgifter forbundet med den virksomhed.

Der er etableret et godt samarbejde med studenterne på Universitetet. Vi vil udbygge det, blandt andet ved at give dem besked om alle arrangementer evt. pr. sms. Vi vil søge at arrangere excursioner med henblik på studenterne. Naturhistoriske kundskaber opnås bedst, når man kan se tingene ude i den virkelige verden.

Vi modtager gerne ideer og forslag til aktiviteter.