Ekskursion til Buderupholm Bjergeskov og Ørnehøje overdrev.

Lørdag den 28. juni kl. 10-16.

Dansk Botanisk Forening og Jydsk Naturhistorisk Forening.
Ekskursion til Buderupholm Bjergeskov og Ørnehøje overdrev.
Ledere: Aage Pedersen, Terkel Arfred og Peter Wind
Buderupholm Bjergskov ligger på bakkelandet og de nordvestvendte ådalsskrænter mod Lindenborg Å. Skoven er i første række kendt som voksested for Fruesko, der dog er afblomstret, når vi besøger skoven. Mindre kendt er bestanden af Rød Skovlilje, der er turens primære mål. Herudover kan vi lede efter andre specialiteter som Rederod, Kronløs Karse og Druemunke.
Ørnehøje overdrev ligger ved Gistrup og er privatejet, men vi har fået adgangstilladelse. Det er voksested for de to arter af Gøgelilje, nemlig Bakke- og Skov-Gøgelilje samt Plettet Gøgeurt. Området rummer desuden en artsrig overdrevsvegetation.
Mødested: ’Fruesko’ P-pladsen i Buderupholm Bjergeskov ved landevejen mellem Støvring og Skørping.
Medbring: Beklædning efter vejret og solidt fodtøj, da vi skal gå på kuperet terræn, der kan være glat i fugtigt vejr, samt frokostpakke, der indtages på ’Fruesko’ P-pladsen.
Transport mellem lokaliteterne foregår i private biler.

Foredrag om Singapore

L1020537

6. maj 2014 kl. 19.30

 

Ophelia Achton: Singapore en by i regnskoven

 

Et rejseforedrag om et tropisk land på størrelse med Bornholm med 5 millioner indbyggere.

 

Singapore har siden halvtredserne haft succes med at udvikle sig til et moderne højteknologisk handelsknudepunkt

i Asien samtidig med at landet ønsker at blive identificeret som en frodig og mangfoldig

have. Det har Singapore langt hen ad vejen haft succes med, og aftenens foredragsholder vil forsøge at

beskrive, hvordan det har kunnet lade sig gøre. Foredraget vil tage tilhøreren på en vandring gennem

Singapores parker og naturreservater, hvor vi stopper ved de kæmpestore regnskovstræer Saga, Maghoni,

Angsana (Pterocarpus) m.fl, som for nogles vedkommende er omhyggelig udvalgt og hentet ind

fra andre dele af den tropiske verden og for andres er oprindelig bevoksning, som er blevet givet gode

vækstbetingelser. Med den rige flora følger et forholdsrigt dyreliv, landets størrelse og bebyggelsesgrad

taget i betragtning, så i parkerne møder man foruden et væld af insekter flere reptiler(slanger, varaner,

skinker, gekkoer, skildpadder), pattedyr som aber, egern, flagermus og nationaldyret pangolinen (skællet

myresluger) samt et rigt fugleliv, der rummer så eksotiske repræsentanter som næsehornsfugle og

paradisfugle. Foruden de mange parker og de 15% af landet, der er uberørt regnskov, vil jeg præsentere

nogle af byens nyere tiltag til forgrønning og bæredygtig byarkitektur, hvor moderne teknologi bidrager

til mere natur og et renere miljø. På vandringen vil vi dvæle lidt ved landets historie, politik og nuværende

styre som en af forklaringerne på successen.

Temadag om Krig og fred i Naturen, modspil og samspil mellem dyr, planter og svampe.

15.03.2014

Temadag: Krig og fred i naturen

Modspil og samspil mellem dyr, planter og svampe

D. 15.03.2014 på Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kl.: 13.00-13.05: Bo Skaarup Naturhistorisk Museum byder velkommen

Kl.: 13.10-13.30: Jens Mogens Olesen: Biologiske interaktioner

Kl.: 13.30-13.50: Jørgen Misser: Truende skovkatastrofer

Kl.: 13.50-14.10: Henning Heide-Jørgensen: Kødædende planter

Kl.: 14.10-14.30: Rasmus Ejrnæs: Naturen trænger til tæsk – om misvækst, sygdomme og grovædere

Kl.: 14.30-14.50: PAUSE Kaffe/te og kage

Kl.: 14.50-15.10: Bo Johansen: Flueblomstens bestøvningsforhold

Kl.: 15.10-15.30: Uffe Terndrup: Planternes kemiske forsvar mod insekter. Insekternes kemiske forsvar mod prædatorer

Kl.: 15.30-15.50: Frank Jensen: Undervandskrig

Kl.: 15.50-16.10: Jacob Hejlmann-Clausen: Aktuelle svampeangreb i skovtræer

Kl.: 16.10-16.30: PAUSE

Kl.: 16.30-16.50: Jens H. Petersen: Svampenes samspil med omgivelserne

Kl.: 16.50-17.10: Morten D. D. Hansen: Når de positive nyheder slås med de negative

Kl.: 17.10-17.30: Thomas Secher Jensen: Ulv i Danmark – et psykologisk-sociologisk problem?

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.

Tilmelding til buffet skal ske senest d. 06.03. til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer der kan købes på stedet) er kr. 160,- som inden mødet indbetales på konto: reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn

Strandens sten

Stenene på stranden ved Ørnereden

Lørdag d. 9. august kl. 10 fra Ørneredens P-plads

Leder: Eigil Holm

Vil du lære stenene i Danmark at kende, så har du lejlighed til det på stranden nedenfor Ørnereden i Århus. Stranden er

dækket med sten i bekvem størrelse, og her er alt, hvad hjertet kan begære af forskellige slags sten. Der er smukt røde granitter med blå kvartskrystaller, fint lagdelt gnejs med foldninger, porfyrer og basalt fra svenske og norske vulkaner.

Kvartsit fra 500 millioner år gamle strande. Flint og kalk fra Østdanmark og meget mere. Forstenede søpindsvin og vættelys kan findes. Kysten er beskyttet af en stenmur, og derfor skrider klinten ikke mere. Desuden er der høfder af kæmpesten,

som er hentet på havbunden. Stenene fortæller om bjergkædernes dannelse og udvikling gennem de sidste to milliarder år.

Medbring solidt fodtøj, hammer og pose til indsamling.

Turen varer et par timer. Adgang til stranden ad en 27 m høj, bekvem trappe. Ingen tilmelding. Gratis.