På jagt efter spændende og sjældne vandløbsinsekter i Gudenå ved Den genfundne Bro

Tidspunkt:
Tirsdag den 25. juni, kl. 18-21

Mødested:
Parkeringspladsen ved Den Genfundne Bro, Vestbirkvej 2, 8740 Brædstrup, UTM N 55.9757 E 9.6890

Ekskursionsledelse:
Biolog Hans Erik Jensen og biolog Kim Pless-Schmidt.

Medbring:
Madpakke til fællesspisning kl. 17.30, da der er et bord-bænkesæt. Solidt fodtøj og påklædning efter vejret.

Der er opsat borde og bænke, så det er muligt at mødes fra kl. 17.30 og indtage aftensmad sammen.

Koordination af samkørsel:
Dels, hvis du har ekstra pladser i bilen, dels, hvis du gerne vil have et lift, kontakt Peter Wind: pw@roendesnet.dk.

Den genfundne bro. Foto: Peter Wind

Hans-Erik Jensen vil fortælle om naturgenopretningsprojektet ved Den Genfundne Bro, hvorefter biolog Kim Pless Schmidt, også kendt som Akva-Kim, vil gå i åen efter nogle af de spændende smådyr, der har indfundet sig i åen efter naturgenopretningen.

Gudenåen. Foto: Peter Wind

Mårslet ny natur

Tirsdag den 11. juni, kl. 18-21:
Mårslet ny natur

Mødested: P-pladsen på hjørnet af Hovstien og Langballevej op mod Vilhelmsborg, som er vist på billedet med Tingstedet. Der er et stort skilt over området og en krans af sten og stedet kaldes Tingstedet. N 56.072899 E 10.186100.

Turleder: Biolog Peter Søgaard, Aarhus Kommune og naturfotograf Amdi Nedergaard.

Medbring: Madpakke til fællesspisning kl. 17.30, da der er et bord-bænkesæt.
Solidt fodtøj og påklædning efter vejret.

300ha ny natur

Syd for Aarhus skal 300 hektar kommunal landbrugsjord omdannes til mere vild natur.Formålet er at skabe flere levesteder til en masse arter, der mangler plads og samtidig give aarhusianerne nye, bedre naturoplevelser.

De 300 hektar ny natur bliver etableret på landbrugsjord i forbindelse med eksisterende naturområder som Uller Eng i Hørret Skov, de genskabte vandløbsstrækninger af Kapel Bæk og Giber Å samt det beskyttede Natura2000-område mod øst, hvor det kobler sig på de store skove langs kysten.
Projektet er blandt de største i Aarhus Kommune, når det kommer til arbejdet med at højne biodiversiteten.
Der kan læses mere om projektet KLIK HER

Mårslet ny natur, Tingstedet
Hjørnet hovstien-langballevej
Herregårdsjord øst for hovstien
Syd for Vilhelmsborg

Orkidétur til Kalø Hestehave

Lørdag den 1. juni, kl. 10-14

Turleder: Botaniker Peter Wind

Mødested: P-pladsen ved indgangen til Kalø Slotsruin, N 56.28333 E 10.48045.

Medbring: Solidt fodtøj, gerne gummistøvler og påklædning efter vejret.

Jordbunden i skoven består af plastisk ler. I skovsammensætningen indgår flere partier med højstammede bøge, enkelte områder domineret af egetræer og nogle parceller med eksotiske nåletræer. Af særlig botanisk interesse er rigkærsområdet i skovens nordvestlige udkant på Følle Bund, hvor der bl.a. forekommer Gul Iris, Trævlekrone og diverse stararter.

Skov-Hullæbe, Hestehave Skov. Foto P. Wind, 09-08-2012

På grund af jordbundsforholdene rummer skoven en artsrig urteflora med mulighed for at finde blomstrende Bredbladet Klokke, Dunet Steffensurt, Lund-Fredløs m.fl. Leder vi de rigtige steder, er der mulighed for at finde Tyndakset Gøgeurt, Skov-Hullæbe, Maj-Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt. Vi vil også eftersøge Rederod, ligesom vi vil se efter de første, fremskydende skud af Tætblomstret Hullæbe.

Kødfarvet og Maj-Gøgeurt, Følle Bund. Foto P. Wind, 10-06-2013

Naturtur til Sprogø og Knudshoved

Tidspunkt: Søndag d. 5. maj kl. 13.00. Turen ved Knudshoved starter kl. 10.00. Forventet afslutning ca. kl. 16.30

Mødested: Monarch, Hjejlevej, 5800 Nyborg (GPS: 55.29738, 10.84273)

Pris: 350 kr. pr. deltager

Bemærk venligst
: Turen gennemføres i samarbejde mellem Jydsk Naturhistorisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland og Naturfotografer i Danmark, og er forbeholdt medlemmer af en af de tre foreninger!


Har du nogensinde, når du er kørt over Storebæltsbroen, og passeret Sprogø, tænkt at det kunne være spændende at stoppe op her, og se nærmere på hvordan naturen på øen ser ud? Nu er chancen der! Det er lykkedes os at få lov at besøge øen på en af de få ture der hvert år gives adgang til.
Starten på turen til Sprogø er kl. 13.00. Vi mødes ved Monarch på Hjejlevej i Nyborg, det er den sidste afkørsel inden broen, når man kommer fra Jyllandssiden. Her samles vi op af en bus fra VisitNyborg, som kører os ud på øen sammen en lokalkendt naturvejleder, der vil vise os rundt med speciel fokus på naturen. Der vil undervejs dog også blive fortalt lidt om øens historie.

Inden afgang til Sprogø kl. 13.00 er der mulighed for at gå en tur i området omkring Knudshoved til Østerø Sø, som ligger der ude på det yderste af halvøen. De græssede strandoverdrev og strandenge på Østerø Halvøen rummer en artsrig flora med bl.a. strand-nellike, rødtop, smalbladet kællingetand, drue-gåsefod og tangurt. Vil du med på en samlet tur inden afgangen til Sprogø mødes vi kl. 10.00 ved Monarch, så er der god tid til at gå en tur, få lidt at spise og besøge toiletterne ved Monarch (der er IKKE adgang til toilet på Sprogø!)

Fyrbakken: Foto: Peter Wind

Læs mere om Sprogø KLIK HER

Sørg for at være ved Monarch i god tid inden afgang til Sprogø, og senest 12.45, så vi er sikre på at alle er til stede inden bussen kører. Vi venter ikke på efternølere!
Vi bliver sat af samme sted ca. kl. 16.00-16.30

PRAKTISKE OPLYSNINGER: Kørsel til og fra Nyborg foregår i privatbiler. Du skal selv medbringe mad og drikkevarer (vil også kunne købes hos Monarch), Beklædning efter vejrforholdene. Almindeligt solidt fodtøj vil være tilstrækkeligt. Kikkert vil være en stor fordel.

SÆRLIGE FORHOLD PÅ SPROGØ:
Turen på Sprogø er IKKE velegnet for gangbesværede eller kørestolsbrugere og det vil ikke være tilladt at forlade gruppen som helhed.
Det vil på Sprogø IKKE være tilladt at forlade bussen undtagen efter tilladelse fra guiden og i følgeskab med denne.  
Der vil IKKE være adgang til toilet på øen
Mad og drikke må IKKE medbringes på øen
Guidens anvisninger skal til enhver tid følges.

TILMELDING og betaling sker via det dette link: KLIK HER

Derefter følges følgende vejledning:
KLIK ”Find billetter” -> Indsæt antal (max. 2 pr. bestilling) og KLIK ”Bestil billetter”
Udfyld e-mail (2 gange), Udfyld navn, postnummer, by og vælg forening og KLIK ”Jeg accepterer salgs-og leveringsbetingelserne.
KLIK ”Fortsæt billetbestilling
KLIK ”Bekræft bestilling og gå til kvittering”
KLIK ”Hent dine billetter”, eller afvent den e-mail der bliver sendt til den opgivne e-mail adresse med en vedhæftet billet og adgang til at hente billetten senere.

TUREN GENNEMFØRES VED MINIMUM 40 DELTAGERE! Aflyses turen på grund af for få deltagere refunderes billetten fuldt ud.
Deltagelse sker på eget ansvar!

HUSK at medbringe billetten på turen!

AFBESTILLING AF BILLET: Hvis du bliver forhindret i at deltage, eller fortryder, bedes du give besked til: KLIK FOR MAIL! Vi vil så refundere din billet (til og med 21. april), som dermed samtidig bliver frigivet til brug for en anden. Ved senere afbestilling kan refusion ikke forventes!

VENTELISTE: Hvis alle billetter er udsolgt kan du eventuelt komme på venteliste. Giv besked til Ole Jensen på e-mail KLIK HER

På jagt efter foråret i Ringelmose Skov

Lørdag den 6. april 2024 kl. 14.00-17.00

Mødested: P-pladsen ved Bregnet Kirke, N 56.29090 E 10.48550.

Turleder: Botaniker Peter Wind

Medbring: Solidt fodtøj og påklædning efter vejret.

Jordbunden i skoven består af plastisk ler. I skovsammensætningen indgår flere partier med højstammede bøge, enkelte områder domineret af egetræer og nogle parceller med nåletræer. På grund af jordbundsforholdene rummer skoven en artsrig urteflora med mulighed for at finde bl.a. Blå, Gul og Hvid Anemone, Almindelig, Hylster- og Liden Guldstjerne, Vorterod, Almindelig Bingelurt, Håret Frytle, Almindelig Milturt, Guldnælde m.fl. Leder vi de rigtige steder, er der mulighed for at finde rosetter af Tyndakset Gøgeurt.

Tyndakset Gøgeurt Foto: Peter Wind

I den vestlige ende af skoven ligger den kunstige sø, Ringelmose Dam, der oprindelig blev
anlagt som karpedam. Den modtager vand fra helligkilden ’Tobiæ Kilde’. På trods af, at
skoven er udpeget som urørt skov, har Naturstyrelsen foretaget en fældning af nåletræer
i flere områder, ligesom skov fortsat har et fungerende netværk af grøfter.

Blå Anemone Foto: Peter Wind

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer af foreningen!

Tidsskrift på vej og nye artikler

Jydsk Naturhistorisk Forenings årsskrift for 2023 er nu modtaget fra trykkeriet og på vej til din postkasse!

Hvis du ikke allerede har modtaget det vil du kunne finde det i din postkasse inden for få dage.


Tidskriftet indeholder nogle artikler, som ikke tidligere har været publiceret:

Pedersen H.Æ. (2024): Et forsøg med maskinel flytning af Skov-Hullæbe (Epipactic helleborine) i Esbjerg Kommune – status efter tre års monitering. Flora og Fauna 128: 59-69.

Jydsk Naturhistorisk Forenings ekskursioner i 2023

Leder 2023: Ornitologers og andet godtfolks grønne foreninger

Disse artikler er nu desuden lagt på nettet, og kan læse ved at klikke på titlerne overfor, eller via menuen Artikler øverst på siden, hvor du også altid kan finde tidligere artikler.

Det samlede årsskift kan også downloades fra hjemmeside via menuen Flora og Fauna -> Download Flora og Fauna, eller KLIK HER

Minitemadag og generalforsamling

Lørdag den 16. marts, kl. 13-15
Minitemadag om invasive arter og problemarter i den danske natur blandt karplanter og ulv samt andre pattedyr.

Mødested: MindLab (tidligere auditorie), Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Program:

Kl. 13.00 Velkomst og praktiske oplysninger om dagens program v. Peter Wind
Kl. 13.05 Nytilkomne plantearter i Danmark – hvordan vurderes deres invasivitet? v. seniorforsker Beate Strandberg, Aarhus Universitet
Kl. 13.30 Nye pattedyr i Danmark – ønskede og uønskede! v. seniorrådgiver Morten Elmeros, Aarhus Universitet
Kl. 14.00 Ulven og jagten på det fælles v. seniorforsker Hans Peter Hansen, Aarhus Universitet
Kl. 14.30 Diskussion og spørgsmål
Kl. 14.45 Forfriskning i havestuen

Alle er velkommen

Lørdag den 16. marts, kl. 15.15 samme sted:

Jydsk Naturhistorisk Forenings ordinære generalforsamling

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg til bestyrelse og af to suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

En rundtur i stikmyggenes verden

Onsdag d. 21. februar kl. 19.30 – 22.00. Der er indlagt pause til en forfriskning!

Foredrag om et kontroversielt, men spændende emne ’En rundtur i stikmyggenes verden’ ved seniorforsker, emeritus og insektekspert Peter Wiberg-Larsen.

Mødested: MindLab (tidligere auditorie), Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Vi kender alle stikmyg og bliver årligt plaget af deres stik i deres søgen efter humant blod. Men myg er ikke bare myg – de fordeles systematisk på grupperne glansmyg, kvægmyg og stikmyg. Men ved du, hvor mange forskellige arter, der er af de tre grupper i Danmark? Af glansmyg er der 7 arter, kvægmyg 22 arter og – hold nu fast! – hele 36 arter af stikmyg!!! Er alle stikmyg lige blodtørstige?

Anopheles plumbeus. Foto: Flikr, Anders L.

Det kan du få mere at vide om, når Peter vil – med udgangspunkt i hans egne undersøgelser som dels specialestuderende, dels forsker og dels emeritus ved AU – fortælle om stikmyggenes liv i den danske natur. Stikmyg er ikke ligefrem elskede, men de er et fascinerende bekendtskab. Ungdomsstadierne er hos de fleste stikmygarter tilpasset livet i vandhuller, som regelmæssigt eller mere tilfældigt tørrer ud. Smart, for så undgår de at blive udryddet af fisk.
Samtidig er de voksne i stand til at finde de rette ynglesteder.
Gruppen optræder som noget nyt på Den danske Rødliste. Lidt kontroversielt måske?!?
Der vil også blive fortalt om andre insekter, som sammen med et par stikmyg kun findes i tidvist vandholdige mikrovandsamlinger i form af vandfyldte træhuller. Disse levesteder er særlig spændende og i Danmark næsten helt oversete.

Vissenbjerg Kirkeskov – veterantræ. Foto: Peter Wiberg-Larsen

Alle er velkomne – også ikke-medlemmer af foreningen.

Nye boganmeldelser

Så er det blevet tid til anmeldelser af tre nye bøger:

Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning
Madsen A.B. 2023. Naturforlaget, 80 s.

Havørn
Gregersen J. 2023. Gads Forlag, 192 s.

Årstiderne
Gregersen J. 2023. Gads Forlag, 220 s.


Klik på ovenstående link, eller gå ind under menuen øverst på siden Artikler -> Anmeldelser, hvor du også finder tidligere anmeldelser.

God læselyst!

OG HUSK foredraget om gensynet med Alaska af Thomas Secher Jensen d. 16. januar! – se nedenfor

Ny artikel om arters forsvinden

En ny spændende artikel af Peter Wiberg-Larsen & Kaj Sand-Jensen om arters forsvinden fra Danmark i nyere tid er netop publiceret her på Jydsk Naturhistorisk Forenings hjemmeside.

Find den under menuen øverst Artikler -> Videnskabelige Artikler eller brug dette direkte link: KLIK HER

North to Alaska

Tirsdag d. 16. januar 2024, kl. 19.30 – 22.00

Mødested:
Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus. MindLab (tidl. auditoriet), kl. 19.30-22.00. Der er indlagt en pause med en forfriskning. Bemærk, at indgang finder sted ad hovedindgangen.

Thomas Secher Jensen har genbesøgt et område i det nordligste Alaska efter næsten 50 års fravær og fortæller denne aften om sine oplevelser.

I somrene 1976 og 1977 arbejdede fhv. museumsdirektør Thomas Secher Jensen for et større forskningsprojekt på tundraen i Alaska lidt syd for Point Barrow. Projektet skulle kortlægge dyre- og planteliv og økologiske processer under anlæggelsen af olierørledningen fra Prudhoe Bay til Valdez. Secher er nok mest kendt for forskning i mus og ulv, men i projektet var hans rolle at studere planteædende insekter.

Efter forskningsprojektet blev lukket ned opførte de lokale Inupiat en by på stedet, hvor forskerne havde holdt til i et par skurvogne, med skole, kirker og en lille lufthavn. Dette gjorde det muligt for Secher i forsommeren 2023 at genbesøge tundraen, nu sammen med sin søn.

Efter opholdet på tundraen rejste far og søn videre til det sydvestlige Alaska omkring halvøen Kenai, og her blev det til ture op i bjergene og til kajakture langs fuglefjelde og gletsjere, med hvaler, havoddere og fugle omkring båden. I land kunne de også se Lystfiskere skulder ved skulder efter laks, mens havørnene kiggede på, og andre der fra små både landede 250 pund tunge helleflyndere.

Foredraget kommer rundt om hele oplevelsen.

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer.

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland

Stillehavslom Foto: Thomas Secher Jensen
Arktisk Jordegern Foto: Thomas Secher Jensen

Igen nye artikler fra Flora og Fauna!

Redaktionen af Flora og Fauna er nu igen klar med et par nye artikler her på hjemmesiden.

Denne gang dels en boganmeldelse, dels en videnskabelig artikel:

Begge kan hentes nedenfor, eller under menupunktet “Artikler”

Boganmeldelse:
Orkidéernes Verden
Pedersen H.Æ. 2023. Gyldendals Forlag, 276 s.


Videnskabelig artikel:
Wiberg-Larsen P. og Rasmussen K. (2023): Vejleområdet – et biodiversitet “hot spot” for vandløbsinsekter. Flora og Fauna 128: 36-43.