Sensommerekskursion til Filsø

Lørdag den 8. september kl. 10.30-16.30

Turleder: Amdi Nedergaard og Peter Wind.

Mødested: Den nye P-plads nord for Filsøgård ved Filsø Ellipsen – GPS: 55.702979, 8.209329

I 2012 blev den 915 ha store Filsø genskabt efter at Aage V. Jensens Naturfond havde opkøbt arealet. På rekordtid rykkede både fugle og planter ind på det genskabte vådområde. Allerede i efteråret 2012 blev der registeret det 3. største antal krikænder i Danmark nogensinde, 17.500 stk., og mere end 200 skestorke kunne ses i eftersommeren 2013 på Storeholm. Sjældne fuglearter som sandterne og nordisk lappedykker har slået sig ned området og yngler med succes. Markante ynglefugle som havørn, trane, rørdrum, rørhøg, klyder, måge- og ternekolonier sætter deres præg på Filsøområdet. Andre interessante ynglefugle er blåhals, dobbeltbekkasin, skægmejse, mange par natravn og rødrygget tornskade. På plantesiden er der registreret mere end 60 vandplantearter herunder bl.a. krybende søpryd, som blev anset for forsvundet fra Danmark.

 

Program for dagen:
Kl. 10.30 Møde på den nye P-plads N for Filsøgård på vestsiden af søen. Vandring på Filsø-ellipsen, der er blevet indviet i år
Kl. 11.30 Afgang til Kløvbanke for at nyde udsigten over Fidde Sø
Kl. 12.00 Afgang til P-pladsen Ø for søen. Frokost
Kl. 13.00 Vandretur med den lokale fuglekender Jens Rye Larsen langs søens østside nord for P-pladsen
Kl. 16.00 Retur til P-pladsen og forfriskning
Kl. 16.30 Turen slut

Koordination af samkørsel: Har du plads i bilen på turen til Filsø, så kontakt venligst Amdi Nedergaard på mobil 24859816 og oplys startsted og antal ledige pladser. Amdi og Peter kører fra og til Naturhistorisk Museum på dagen kl. 8.00 og har 6 ledige pladser.