Foredrag om bæredygtig jagt ved vildtbiolog , professor Niels Kanstrup , Institut forEcoscience , Aarhus Universitet

Onsdag den 25. oktober kl. 19.30 – 22.00
Der er indlagt en pause med forfriskning

Mødested:
MindLab (tidligere auditorie), Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.Bemærk at indgang finder sted via havestuen. Der er skilte der henviser til denne.

Jagt er en del af vores kulturarv, men der stilles i dag stigende krav til dens bæredygtighed, som vil være et gennemgående tema i hele foredraget. Det gælder ikke blot selve afskydningen, men også de andre påvirkninger, som jagt har på bestandene og levesteder. Samtidig stiller samfundet større krav i forhold til dyrevelfærd, etik, økonomi og klima.


Jeg har arbejdet med jagt og vildtforvaltning igennem min snart 40-årige karriere og vil i dette foredrag dække en række både biologiske og samfundsmæssige aspekter af jagt. Jeg vil give eksempler på nogle af de forvaltningskomplekser, jeg og mine kolleger i dagligdagen bliver konfronteret med på Institut for Ecoscience.

Jeg vil fortælle om konkrete vildtarter, herunder både truede, jagtbare arter, men også om de såkaldte konfliktarter. Og jeg vil komme ind på forskellige forvaltningsformer, som er til diskussion, herunder fx udsætning af jagtvildt, ligesom jeg vil behandle spredning af ammunitionsrester fra jagt. Som afrunding vil jeg komme ind på vildtkød som en føderessource.