North to Alaska

Tirsdag d. 16. januar 2024, kl. 19.30 – 22.00

Mødested:
Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus. MindLab (tidl. auditoriet), kl. 19.30-22.00. Der er indlagt en pause med en forfriskning. Bemærk, at indgang finder sted ad hovedindgangen.

Thomas Secher Jensen har genbesøgt et område i det nordligste Alaska efter næsten 50 års fravær og fortæller denne aften om sine oplevelser.

I somrene 1976 og 1977 arbejdede fhv. museumsdirektør Thomas Secher Jensen for et større forskningsprojekt på tundraen i Alaska lidt syd for Point Barrow. Projektet skulle kortlægge dyre- og planteliv og økologiske processer under anlæggelsen af olierørledningen fra Prudhoe Bay til Valdez. Secher er nok mest kendt for forskning i mus og ulv, men i projektet var hans rolle at studere planteædende insekter.

Efter forskningsprojektet blev lukket ned opførte de lokale Inupiat en by på stedet, hvor forskerne havde holdt til i et par skurvogne, med skole, kirker og en lille lufthavn. Dette gjorde det muligt for Secher i forsommeren 2023 at genbesøge tundraen, nu sammen med sin søn.

Efter opholdet på tundraen rejste far og søn videre til det sydvestlige Alaska omkring halvøen Kenai, og her blev det til ture op i bjergene og til kajakture langs fuglefjelde og gletsjere, med hvaler, havoddere og fugle omkring båden. I land kunne de også se Lystfiskere skulder ved skulder efter laks, mens havørnene kiggede på, og andre der fra små både landede 250 pund tunge helleflyndere.

Foredraget kommer rundt om hele oplevelsen.

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer.

Arrangementet gennemføres i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland

Stillehavslom Foto: Thomas Secher Jensen
Arktisk Jordegern Foto: Thomas Secher Jensen