På jagt efter foråret i Ringelmose Skov

Lørdag den 6. april 2024 kl. 14.00-17.00

Mødested: P-pladsen ved Bregnet Kirke, N 56.29090 E 10.48550.

Turleder: Botaniker Peter Wind

Medbring: Solidt fodtøj og påklædning efter vejret.

Jordbunden i skoven består af plastisk ler. I skovsammensætningen indgår flere partier med højstammede bøge, enkelte områder domineret af egetræer og nogle parceller med nåletræer. På grund af jordbundsforholdene rummer skoven en artsrig urteflora med mulighed for at finde bl.a. Blå, Gul og Hvid Anemone, Almindelig, Hylster- og Liden Guldstjerne, Vorterod, Almindelig Bingelurt, Håret Frytle, Almindelig Milturt, Guldnælde m.fl. Leder vi de rigtige steder, er der mulighed for at finde rosetter af Tyndakset Gøgeurt.

Tyndakset Gøgeurt Foto: Peter Wind

I den vestlige ende af skoven ligger den kunstige sø, Ringelmose Dam, der oprindelig blev
anlagt som karpedam. Den modtager vand fra helligkilden ’Tobiæ Kilde’. På trods af, at
skoven er udpeget som urørt skov, har Naturstyrelsen foretaget en fældning af nåletræer
i flere områder, ligesom skov fortsat har et fungerende netværk af grøfter.

Blå Anemone Foto: Peter Wind

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer af foreningen!