Tur til Randbøl Hede

Lørdag den 9. juli 2011

Lørdag den 9. juli mødtes otte medlemmer med Peer Høgsberg og frue ved Randbøl kirke, hvorefter vi i samlet flok kørte ud til P-pladsen ved Randbøl Hede. Der samledes vi i tre biler og kørte ud til månerudelokaliteten længst mod vest på heden. Vi så månerude som dog var næsten afblomstret, porse, tormentil, mælkeurt og mange andre planter samt en stålorm og en enkelt rød glente.
Efter at have botaniseret lidt der, kørte vi tilbage til p-pladsen, hvor vi indtog den medbragte frokost i dejligt vejr kun afbrudt af et enkelt tilløbsstykke, nemlig en iris-sommerfugl, som havde sat sig på den nærmeste skraldespand. Efter frokost skulle vi videre ud på heden. Imidlertid trak det op til regn, og på vej ud over heden kom da også en god tordenskylle. Men iført regntøj og regnslag blev turen alligevel gennemført og Peer Høgsberg fortalte om naturen og kulturens påvirkning, om lyng og blåtop, og der blev rigtig botaniseret. Det rækker for vidt at nævne alle arter, men vi fandt flere månerude, ulvefod, vårkobjælde og en enkelt plettet gøgeurt og meget mere.
Det var en længere tur over heden, og vi var tilbage på p-pladsen ca. 16.30, så turen sluttede her. Inden vi skiltes, var der dog enighed om, at en sådan tur måtte vi bestemt have igen til næste år – dog helst en smule før – helst midt i juni måned, hvor måneruderne stadig står i fuldt flor.