Danmarks arter – arternes Danmark

Temadag 3. marts 2012 kl. 13-18 på Naturhistorisk Museum.

Dagens overordnede tema var at fortælle om en række arter, som er specielle for Danmark. De specielle arter kunne opleves i ord og billeder præsenteret af specialister, der kender alt til arternes levevilkår. Specialisterne fokuserede også på disse arters muligheder for at overleve i nutidens Danmark med det pres, der er på naturen. Du kan læse mere om arrangementets program og indhold her:

>>Download program m.m her (pdf)

Rasmus Ejrnæs “Skarlagen vokshat findes

Peter Wind “Variationen i den danske flora

Kent Olsen “Danmarks betydning for trækfugle

Kaare Manniche Ebert “Skarven – en succeshistorie med store konsekvenser for de vilde fisk

Dorte Krause-Jensen “Ålegræs før og nu – årsager og sammenhænge