Forårsaftentur til Forstbotanisk Have for at nyde forårsfloret

Tidspunkt: Onsdag den 4. maj kl. 18.00-20.30

Turleder: Peter Wind

Mødested: P-pladsen ved hovedindgangen på Skovridervej, UTM N 56.12540 E 10,20390

Alle er velkomne til at deltage.

Forstbotanisk Have fra 1923 blev anlagt i Aarhus på en del af Skovridergårdens jord under ledelse af den daværende skovrider Niels Jørgen Bang. I området var der tidligere tørvegrave.

Haven er et skovplantearboret. Den dækker 5 ha med over 900 forskellige træer og buske fra alle egne af verden, bl.a. SyrienKaukasus, det nordøstlige USA, Californien og Kina. Blandt andet findes et mammuttræ på 31 meters højde. Desuden er haven præget af gamle ege- og bøgetræer, som stod på stedet, inden det blev omdannet til forsthave.

I dag består haven af tætte bevoksninger afvekslende med åbne, overdrevsagtige partier. Der er en stendal og et mosestykke, men også flere damme og en kæmpehøj. Til erstatning for væltede, syge og udlevede træer planter man stadigvæk nye eksemplarer af interessante arter. Planterne bliver kun beskåret, hvis praktiske hensyn gør det nødvendigt, og sigtet er at kunne vise planterne i deres naturlige vækstform.

Der er offentlig og gratis adgang til haven på alle tider af døgnet, og det er tilladt at færdes overalt, hvis man er til fods. Det er dog ikke tilladt at indsamle plantedele i haven. Her er der mulighed for at finde gul anemone, storblomstret kodriver, hulrodet lærkespore, liden lærkespore, skælrod, almindelig guldstjerne, hylster-guldstjerne og kæmpe-star.

Højen midt i Forstbotanisk Havn. Foto: Peter Wind