Aftenorkidétur til Hørret Skov med Uller Eng

Tidspunkt: Torsdag den 2. juni kl. 18.00-21.00

Turleder: Amdi Nedergaard og Peter Wind

Mødested: P-pladsen ved den østlige indgang til Hørret Skov ved enden af Hørret Skovvej ved nr. 34,
UTM N 56.08724 E 10,20553

Alle er velkomne til at deltage.

Uller Eng 19.maj 2020. Foto: Peter Wind

Hørret Skov er 75 ha stor og ejes af Århus Kommune. Skoven ligger på lavt terræn og rummer en fugtig skoveng i den centra­le del, Uller Eng. Jord­bunden i hele skoven består af fugtigt, stift ler. Bøg er domi­nerende skovtræ iblandet Stilk-Eg, Ask og Ahorn. Af orkidéer forekommer her Tyndakset Gøgeurt, Ægbladet Fliglæbe og Skov-­Hullæbe.

Den 4 ha. store Uller Eng rummer en mosaik af overdrev, væld og overgangs­rigkær og gennemstrømmes af flere bække. Afgræsningen af skovengen har været indstillet i en periode fra 1972 men er ved kommunens mellemkomst blevet genoptaget. Floraen på skovengen er blevet grundigt registreret af flere omgange, ligesom den har være brugt til undervisning i plantebestemmelse både for studerende ved Aarhus Universitet og for kursister ved Folkeuniversitetet i Aarhus. Af den artsrige flora, som vi har chance for at se i blomst, kan fremhæves Hjertegræs, Eng-Kabbeleje, Træv­lekrone, Sump-Kællinge­tand, Bukkeblad, Tvebo Baldrian, Kær-Trehage, Krybende Læbeløs og Maj-Gøgeurt.

Uller Eng 19. maj 2020. Foto: Peter Wind