Aftentur til Tingvad Kær

Tidspunkt: Tirsdag den 21. juni kl. 18.00-21.00

Turleder: Peter Wind

Mødested: Naturstyrelsens P-plads ved T-krydset mellem Lyngbygårdsvej og Tingvad, UTM N 56.17480 E 10,04490. Herfra vandrer vi til kærområdet.

Alle er velkomne til at deltage, også ikke-medlemmer af foreningen.

Mødested: Naturstyrelsens P-Plads

Tingvad Kær: Yderup Ådal strækker sig nordøst for Lyngbygård Ådal. På sydsiden af ådalen mellem Yderup og Lyngby ses et større overdrevsområde, der indeholder flere væld med ekstremrigkærsvegetation, Tingvad Kær. Vældene ligger typisk på skrånende terræn ned mod Yderup Bæk.

Området rummer som helhed en særdeles varieret og artsrig vegetation. Således er der noteret over 200 arter. Her vokser flere sjældne eller halvsjældne arter. Af den omfattende artsliste kan nævnes Sump-Hullæbe, Butblomstret Siv, Blåtop, Bukkeblad, Djævelsbid, Engblomme, Sump-Snerre, Vild Hør, Maj-Gøgeurt, Skov-Gøgelilje, Dunet Havre, Eng-Havre, Hjertegræs, Kryb-Hvene, Sump-Kællingetand, Smalbladet Kæruld, Vinget Perikon, Seline, Blågrå Siv, Krognæb-Star, Skede-Star, Kær-Star, Dværg-Star, Langakset Star, Loppe-Star, Tvebo Star, Tue-Star, Tandbælg, Kær-Tidsel, Tormentil, Kær-Trehage, Eng-Troldurt, Trævlekrone og Vibefedt.

Tingvad Kær 12.06.2012 – Foto: Peter Wind