Minitemadag og generalforsamling

Lørdag den 16. marts, kl. 13-15
Minitemadag om invasive arter og problemarter i den danske natur blandt karplanter og ulv samt andre pattedyr.

Mødested: MindLab (tidligere auditorie), Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Program:

Kl. 13.00 Velkomst og praktiske oplysninger om dagens program v. Peter Wind
Kl. 13.05 Nytilkomne plantearter i Danmark – hvordan vurderes deres invasivitet? v. seniorforsker Beate Strandberg, Aarhus Universitet
Kl. 13.30 Nye pattedyr i Danmark – ønskede og uønskede! v. seniorrådgiver Morten Elmeros, Aarhus Universitet
Kl. 14.00 Ulven og jagten på det fælles v. seniorforsker Hans Peter Hansen, Aarhus Universitet
Kl. 14.30 Diskussion og spørgsmål
Kl. 14.45 Forfriskning i havestuen

Alle er velkommen

Lørdag den 16. marts, kl. 15.15 samme sted:

Jydsk Naturhistorisk Forenings ordinære generalforsamling

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg til bestyrelse og af to suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.