Lille Vildmose

D. 16. april holdt naturvejleder Jakob Konnerup et spændende foredrag om Lille Vildmose. Han startede med at ridse områdets historie op, startende fra mosens storhedstid som tørvemose omkring år 1943 med 1100 arbejdende tørvegravere og egen politimand, og sluttende i dag, hvor området hjælpes tilbage til et mere oprindeligt udtryk. Mens Jakob gik videre med at fortælle om de store pattedyr, der findes i Lille Vildmose, fik tilhørerne lov til at beundre et kæmpeskind fra en vildokse, kraniet fra et vildsvin og geviret fra en kronhjort mm. Foredraget sluttede med en gennemgang af områdets fremtid og derunder hvordan de 42 millioner, stedet har fået tildelt, skal bruges.