Supplerende materiale

Flora og Fauna januar 2013, årgang 118 hæfte 3-4:

Artikel: “Hvilke planter er hjemmehørende i Danmark?” 

af Buchwald, E., Wind, P., Bruun, HH., Møller, PF., Ejrnæs, R. & Svart, HE.

Supplerende materiale: Klik her