Oplæg fra foredrag

Nedenfor vises titler og links til udvalgte oplæg fra foredrag.

Klik på de enkelte titler for at komme direkte til det pågældende oplæg.

Brug din browsers søgefunktion til at søge blandt oplæggene.


Oplæg fra Temadagen: Havet omkring Danmark – hav- og kystnatur under pres!!! Lørdag d. 7. oktober 2023

Peter Wind: Tilstanden i det danske havmiljø og velkommen

Sebastian Jonshøj: Kan vi femdoble havvinden og sikre hensyn til natur og biodiversitet?

Torben Tran Ankjærø: Havsamarbejdet – Erfaringer med etablering af stenrev – virker de som forventet?

Timi Banke: Stor-skala transplantation af ålegræs – tilgang og økosystemtjenester

Erik Haar: Udnyttelse af havets resurser

Karsten Laursen: Vadehavet, fugle og natur så langt øjet rækker – endnu

Torben Ebbensgaard: Havstigninger og kystnatur – Konsekvenser og indsatsmuligheder

Torben Bramming: De klimafremkaldte havstigningers betydning for kystnaturen i Danmark – Tab og indsatsmuligheder.

————

Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning
Foredrag afholdt 16. marts 2023 ved seniorforsker, emeritus Aksel Bo Madsen, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

————

Hvad er biodiversitet? onsdag d. 8. februar 2023:

Foredrag ved Seniorbiolog, Emeritus Peter Wind:

Del 1

Del 2

————

Oplæg fra Temadagen: “Hvordan bliver der plads til naturen i Danmark” lørdag d. 8. oktober 2022:

Maria Gjerding: De to store kriser: Klima og Biodiversitet

Rikke R. Graversen: Plads til naturen i en landbrugsverden

Peter Søgaard: Hvordan bliver der plads til naturen i Aarhus Kommune?

Peter Wind: Er der plads til vilde danske planter i byen?

Peter Søgaard: Naturen i de nye skove i Aarhus

Lars Linneberg: Hvilke overvejelser og afværgeforanstaltninger indgår i planlægningen af nye veje og udvidelsen af eksisterende veje?

————

Hvorfor er orkidéer specielt interessante?
Foredrag afholdt 2/11-2021 ved Peter Wind, Botaniker, Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience