Videnskabelige Artikler

Flora og Fauna online – ISSN 2597-2626

Nedenfor vises titler og links til Videnskabelige artikler.

Alle artikler er, eller vil blive bragt i en udgave af Jydsk Naturhistorisk Forenings tidsskift Flora og Fauna.

Klik på de enkelte titler for at komme direkte til den pågældende artikel.

Brug din browsers søgefunktion til at søge blandt artiklerne.


Jensen J.K og Heinen M.W (2021): Tårnfalkene (Falco tinnunculus) på Samsø – hvad lever de af. Flora og Fauna 126: 14-15.
Keywords: Kestrel, food, Island Samsø, tårnfalk, fødevalg, Samsø
Carl H. (2021) et. al.: Første dokumenterede fund af Fyllas rokke
(Rajella fyllae) fra dansk farvand. Flora og Fauna 126: 10-11
Keywords: Round ray, Rajella fyllae, Denmark

Grøn P.N. (2021) et al.: Forekomsten af den sjældne døgnflue Rhithrogena
germanica Eaton i Højen Bæk-systemet ved Vejle. Flora og Fauna 126: 1-9
Keywords: Døgnflue, Rhithrogena germanica, Højen Bæk, udbredelse,

flyveperiode, Mayfly, Rhithrogena germanica, Højen Bæk, Denmark, distribution,
vulnerability, body lengths, flight period.

Christensen J.T. (2020) et al.: Reservatet Klægbanken i Ringkøbing Fjord – Historie, areal- og vegetationsudvikling, med bemærkninger om faunaen. Flora og Fauna 125: 47-55
Keywords: Nature reserve; erosion; flooding; salinity; vegetation succession; plant competition; gull colonies; mammals, naturreservat, oversvømmelse, saltholdighed, fremdrift, plantekonkurrence, mågekolonier, pattedyr.

Jensen T.S. (2020): Overnattende mejser og spætmejser i redekasser om vinteren – stedfaste eller flyvske? Flora og Fauna 125: 41-46.
Keywords: tits, winter roosting, Denmark, species composition, colour ringing, birdboxes, site fidelity, longevity.

Carl H. (2020): Første dokumenterede fund af sort havtaske (Lophius budegassa) fra dansk farvand. Flora og Fauna 125:38-39
Keywords: Sort havtaske, Danmark, blackbellied angler, Lophius budegassa, Denmark 

Reddersen J. (2020): Vegetation, succession og særlige ruderatarter i sandmarksforsøg i Mols Bjerge. Flora og Fauna 125:26-37
Keywords: Vascular plants, conservation grassland, Natura 2000, recruitment, flora, vegetation, seed bank, cultivation, experiment,succession, rare species, pioneer plants, ruderal traits.Wadden Sea, habitat, position in food web.
Vogensen T. K et al. (2020): Klippekrabber i Vadehavet: en trussel mod den lokale flora og fauna? Flora og Fauna 125:15-23
Keywords: Invasive krabber, vadehavet, habitat, invasive crabs, Hemigrapsus sanguineus, H. takanoi,
Wadden Sea, habitat, position in food web.
Thorsen H. et al. (2019): Danske ulves (Canis lupus lupus) døgnaktivitetsmønster studeret med brug af vildtkameraer. Flora og Fauna 125:1-11
Keywords: Opførsel, kamerafælder, dagslængde, natlig, ulv, Behaviour, camera traps, day length, nocturnal, wolf.
Bertelsen C og Leth P (2018): Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) i Danmark – forekomst og habitat. Flora og Fauna 124,3-4: 47-59
Keywords: Mosser, Grøn Buxbaumia, habitats præference, Danmark, truet mos, Habitats Direktivet, substrat, forstyrrelse, træ præference,   bryophyta, Buxbaumia viridis, habitat preference, Denmark, threatened bryophyte, Habitat directive, substrate, distribution, status, wood preferences, epixylic species.
Kujiper W. (2018): Moesgaards landsnegle. Flora og Fauna 124,3-4: 40-46
Keywords: Bløddyr, landsnegle, mollusca, land snails, Denmark, Aarhus, Moesgaard
Toft S og Nielsen B. (2018): Edderkoppefaunaen i Septrup Sande. Flora og Fauna 124,3-4:26-37
Keywords: Edeerkopper, bevarelsesværdi, sprednings strategi, faunistisk vurdering, generalister-specialister, sjældenhed, araneae, conservation value, dispersal strategy, faunistic evaluation, generalists-specialists, rarity.
Espersen L.S. et.al. (2018): Lavfloraen i Nationalpark Thy. Flora og Fauna 124,3-4:11-25
Keywords: Lav forskellighed, habitatstyper, rødliste, Lichen diversity, habitat types, red-list, Thy National Park
Reddersen J. og Andersen J (2018): Stort udbytte med lille indsats – sjældne varmeelskende insekter på blottet sand i Mols Bjerge overdrev. Flora og Fauna 124,3-4: 4-10
Keywords: Leddyr, insekter, sjældne arter, ekstreme leveområder, varme, sol eksponering, faldgruber, sand, græsland, bevarelse, beskyttet levested, antropods, insects, rare species, extreme habitat, heat, sun-exposed, pitfall traps, sand, grassland, conservation, protected habitat.
Sand-Jensen K et.al. (2018): Karaktertræk hos planter i nye danske søer. Flora og Fauna 124:44-50
Keywords: Nye søer, planter, arts udvikling, arters træk, new lakes, plants, species succession, species traits.
Rafn J. et.al. (2018): Fødepræference og græsningshøjde på vedplanter om sommeren hos udsatte krondyr og elge i Lille Vildmose. Flora og Fauna 124,1-2:38-41
Keywords: Elg, kronhjort, genoprettelse, mose, Alces Alces, Cervus Elaphus, eDNA, bog restoration.
Andersen L. (2018): Tilbagegang og øget isolation i den danske kirkeuglebestand (Athene noctua) 2009-2016. Flora og Fauna 124,1-2:22-29
Keywords: Kirkeugle, Danmark, bestandsudvikling, nedgang, Little Owl, Denmark, population trend, species decline.
Bringsøe H. (2018): Bjergsalamander (Ichthyosaura alpestris) indført til Bernstorffsparken i det nordlige København. Kan det forsvares at flytte bjergsalamandre? Flora og Fauna 124,1-2:16-21
Keywords: Padder, salamandre, bjergsalamander, Udbredelse, introduction, flytning, Danmark, Sjælland, Tyskland, løvfældende, Caudata, Salamandridae, Ichthysaura alpestris, Alpine Newt, distribution, introduction, translocation, Denmark, Zealand, Germany, habitat, deciduous forest.
Alstrup A.K.O. et al. (2018): Død pukkelhval havde halefinnen viklet ind i reb. Flora og Fauna 124,1-2:12-14
Keywords: Pukkehval, stranded, indviklet, Danmark, Humpback whale, stranded, entangled, Denmark.
Reddersen J. et.al. (2018): Floraen på 16 dysser i Nationalpark Mols Bjerge. Flora og Fauna 124,1-2:3-11
Keywords: Bevarelse, græarealer, habitats fragmentering, levn. Analyse, mønster, udbredelse, artsrigdom, biodiversitet, conservation, grassland flora, habitat fragment, relict, analysis, pattern, distribution, species richness, biodiversity.