Nye boganmeldelser

Så er det blevet tid til anmeldelser af tre nye bøger:

Odderen – en succeshistorie i dansk naturforvaltning
Madsen A.B. 2023. Naturforlaget, 80 s.

Havørn
Gregersen J. 2023. Gads Forlag, 192 s.

Årstiderne
Gregersen J. 2023. Gads Forlag, 220 s.


Klik på ovenstående link, eller gå ind under menuen øverst på siden Artikler -> Anmeldelser, hvor du også finder tidligere anmeldelser.

God læselyst!

OG HUSK foredraget om gensynet med Alaska af Thomas Secher Jensen d. 16. januar! – se nedenfor

Ny artikel om arters forsvinden

En ny spændende artikel af Peter Wiberg-Larsen & Kaj Sand-Jensen om arters forsvinden fra Danmark i nyere tid er netop publiceret her på Jydsk Naturhistorisk Forenings hjemmeside.

Find den under menuen øverst Artikler -> Videnskabelige Artikler eller brug dette direkte link: KLIK HER

Igen nye artikler fra Flora og Fauna!

Redaktionen af Flora og Fauna er nu igen klar med et par nye artikler her på hjemmesiden.

Denne gang dels en boganmeldelse, dels en videnskabelig artikel:

Begge kan hentes nedenfor, eller under menupunktet “Artikler”

Boganmeldelse:
Orkidéernes Verden
Pedersen H.Æ. 2023. Gyldendals Forlag, 276 s.


Videnskabelig artikel:
Wiberg-Larsen P. og Rasmussen K. (2023): Vejleområdet – et biodiversitet “hot spot” for vandløbsinsekter. Flora og Fauna 128: 36-43.

Ny artikel!

Vi har nu igen fornøjelsen af at kunne præsentere en ny videnskabelig artikel!

Denne gang af Kim Pless-Schmidt, Johan Kjær Prehn og Peter Wiberg-Larsen, omhandlende opdagelsen, eller rettere genopdagelsen, af en ny dansk døgnflueart Electrogena affinis.

Læs selv artiklen under menuen Artikler – Videnskabelige artikler, hvor du også finder tidligere artikler tilbage til og med 2018.

Du kan også tilgå artiklen direkte ved at klikke her.

Nye artikler på Flora & Fauna

Her midt i sommertiden har nogle af vore flittige forfattere igen barslet med nogle spændende artikler.

I denne omgang tre af slagsen, herunder to videnskabelige artikler og en boganmeldelse:

Lokal spredning og borttræk af juvenile Tornsangere (Curruca communis) fra øen Hjelm i Kattegat af Kjeld Hansen.
Hvordan tilbringer en juvenil Tornsanger de første afgørende uger af sin levetid frem til den nat, hvor den letter for at flyve mod Afrika? Holder den sig til området omkring reden, eller flyver den længere væk før efterårstrækket? Og kan den overhovedet flyve, når den hopper af reden? Disse spørgsmål og en række andre vedrørende de juvenile fugles bevægelser i landskabet besvares i denne artikel.

Hvidgul Skovlilje (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce) som byorkidé af Peter Wind
En beskrivelse af nogle fund af arten i byområder, heunder det første fund gjort i et kommunalt rosenbed dækket af træflis i Botanisk Have i Aarhus ultimo juli 1987.

Dansk Landbrug 1945-2020 anmeldelse af en bog skrevet af Gudrun Gormsen
Bogen fortæller landbrugets historie fra 1945 til 2020. Historien bliver vinklet fra flere sider i 13 kapitler, der spænder fra emner som erhvervets rammevilkår, landbokulturen, miljøforhold til livet for kvinderne på landet og meget mere.

Vi håber vore læsere vil tage godt mod de tre artikler og ønsker jer alle god læselyst.

Husk også at du altid kan finde tidligere artikler under menupunktet “Artikler” i toppen af siden!

Efterlysning

Har ud en god naturoplevelse, som andre kan få glæde af, og som du ønsker optaget i foreningens årsskrift ’Flora og Fauna’, er du velkommen til at sende dit bidrag til bladets chefredaktør Thomas Secher Jensen tsj@nathist.dk gerne ledsaget med ét eller flere gode billeder af din oplevelse. Redaktøren sørger for hurtig redaktionel behandling af dit bidrag, får det lagt på JFN’s hjemmeside og siden optaget i det næste årsskrift.

Igen nye artikler på hjemmesiden

Vi er nu igen klar med mere spændende læsning til dig. Denne gang med to videnskabelige artikler, en boganmeldelse og et par omtaler foreningens aktiviteter:

Videnskabelige artikler:

Riffel-projektil fundet i strandet vågehval (Balaenoptera acutorostrata) af Aage Kristian Olsen Alstrup, Peter Juel Thiis Knudsen, Charlotte Bie Thøstesen, Christian Ransborg, Jens Sigsgaard, Rikke Guldborg Hansen og Henrik Lauridsen.
Monitering af Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) med vildtkameraer af Heidi Holm Hansen, Sara Sofie Bertelsen, Cino Pertoldi, Sussie Pagh og Helle Vilhelmsen

Boganmeldelse:

Østers – En natur og kulturhistorie

Øvrigt:

Ekskursionsberetninger for Jydsk Naturhistorisk Forening i 2022.

Jydsk Naturhistorisk Forening fylder 10 år.

Desuden er lederen for årsskiftet 2022 lagt på hjemmesiden:

Den nye SVM regering og biodiversiteten

Endelig er årsskiftet 2022 nu også tilgængeligt for download, KLIK HER for at hente det.

Hvis du er medlem af Jydsk Naturhistorisk Forening vil du desuden modtage årsskriftet direkte i din postkasse i den nærmeste fremtid!

Genopstandelse fra de uddøde – hvad skal der til?

Endnu en videnskabelig artikel. Denne gang forfattet af Erik Buchwald, og omhandlende forsvinden og genkomst af arter i Danmark.

Artiklen kan som sædvanligt læses under Artikler -> Videnskabelige artikler eller via dette direkte LINK.

Bemærk der er supplerende materiale til artiklen, som downloades via linket under beskrivelsen af artiklen, eller HER

Ny artikel på hjemmesiden

Der er nu igen lagt en ny artikel her på hjemmesiden. Det drejer sig denne gang om en undersøgelse af hvorvidt man stadig kan betragte vore gravhøje som refugier for overdrevsflora. Undersøgelsen er lavet ved nogle naturplejede gravhøje i Lejre Kommune.

Læs selv artiklen, der som sædvanlig findes under menuen foroven Artikler -> Videnskabelige Artikler.
Den kan også tilgås ved at KLIKKE HER