Formål

Flora og Fauna udgives af Naturhistorisk Forening for Jylland og bringer videnskabelige fagartikler inden for en bred vifte af naturhistorien – både observationer, undersøgelser og eksperimenter vedrørende alle organismegrupper og naturtyper både på land og i vandmiljøet.
Flora og fauna bringer meddelelser om foredrag, ekskursioner og møder i de to samarbejdende foreninger. Foredrag og møder refereres i bladet
Flora og Fauna tilstræber, at artiklerne er originale, relevante og af høj kvalitet. Dette forsøger vi at sikre ved at alle indsendte manuskripter underkastes en grundig faglig bedømmelse bl.a. ved hjælp af anonyme fagreferenter, der udvælges specielt til hver artikel. Artiklerne forsynes med et engelsk resume og figurtekster, der gør hovedresultaterne tilgængelige for ikke-danske læsere, og artiklerne kan findes ved søgning i den internationale litteraturdatabase Biosis. Flora og Fauna er således med til at sætte et højt fagligt niveau for dansk naturhistorie. Trods foreningens navn er Flora og Fauna et landsdækkende tidsskrift.

Flora og Fauna har en leder om et aktuelt emne i hvert nummer. Desuden bringes boganmeldelser.