JNF – adresseliste for bestyrelse og redaktion

Formand: Inga Kofoed Andersen,
Søndre Ringgade 19, 5. tv., 8000 Aarhus C, e-mail: inkoan@yahoo.dk

Per Egge Rasmussen,
Søvej 25, 9500 Hobro. 64664303 , mobil 24 64 19 47, e-mail: perer@mail.dk

Henrik Sell,
Lærkebakken 2, 8541 Skødstrup, 86 99 37 57, 20 45 75 52, arb. Nat. Museum, Universitetsparken, 8000 Århus C, 86 12 97 77, e-mail: sell@nathist.dk

Peter Wind,
Moesbakken 19, 8410 Rønde, 87 91 41 10 arb., Aarhus Universitet, Grenåvej 1, 8410 Rønde, 87 15 88 73, e-mail: pwi@dmu.dk

Ole F. Jensen,
Torshøjvænget 54, 8361 Hasselager, 86 28 56 14, mobil 23 29 01 18, e-mail: ofj@ofj.dk

Amdi Nedergaard, Hørretløkken 158, 8320 Mårslet, mobil 24 85 98 16 e-mail: benteogamdi@mail.dk

Hans-Erik Jensen,
Bøgehaven 18, 8370 Hadsten, 46 99 16 02, mobil 26 21 83 70, e-mail: hejensen@outlook.dk

Suppleant:
Niels Andersen
Stillingvej 212, Borum, 8471 Sabro, mobil 22 22 24 61, e-mail: na@na-erhverv.dk

Redaktører af Flora og Fauna
Jens Reddersen,
Bykrogen 3, 8420 Knebel, 86 35 08 20, arb. 86 35 28 04
e-mail: jens.reddersen@vip.cybercity.dk

Torben Ebbensgaard,
Smorupvej 42, 9610 Nørager, mobil 41 76 76 95, e-mail: floraogfaunared@gmail.com

Sussie Pagh,
e-mail: red@floraogfauna.dk

Direktør på Naturhistorisk Museum
Bo Skaarup,
Nat.Museum, Universitetsparken, 8000 Århus C, 86 12 97 77, 89 33 37 85, e.mail: bs@nathist.dk

Revisorer
Frank Jensen,
89 33 37 46, Naturhistorisk Museum, Århus, e-mail: fj@nathist.dk

Lars Bøgh,
Naturhistorisk Museum, Århus, 89 33 37 88, e-mail: lb@nathist.dk

Der er lukket for kommentarer.