Temadag “Spirende biologer”

Tirsdag den 11. december kl. 13-17.

Temadag ’Spirende biologer’ i samarbejde med studerende ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.

Hermed indbydelse til temadagen ’Spirende biologer’, som vil foregå i tidsrummet nævnt ovenfor i Auditorium D1 i bygning 1531 lokale 215 på Matematisk Institut, Aarhus Universitet: http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/

For nærmere oplysninger og tilmelding til temadagen via AU’s webshop: https://tilmeld.events/biologspirer2018

Program for temadagen
13.00 Velkomst ved Peter Wind
13.05 Indlæg 1 ved Pernille Tønnesen, ph.D. studerende ved Institut for Bioscience: Dybtdykkende tandhvalers ekkolokalisering
13.30 Indlæg 2 ved Anne Eskildsen, Seges: Fra sommerfugleforsker til rådgiver for landbruget – vær åben for de uventede karriereveje!
13.55 Indlæg 3 ved Frederik Christian Rosales Thomsen, speciale studerende ved Institut for Bioscience: The Emergence of Bioprotective Cultures in the Dairy Industry – et erhvervsspeciale I samarbejde med Arla Foods.
14.20 Pause
14.35 Indlæg 4 ved Malene Sell, Norddjurs Kommune: Bred interesse – Base for stor tværfaglighed!
15.00 Indlæg 5 ved Kristine Engemann Jensen, post.doc. ved Institut for Bioscience: Natur og psykisk sundhed – Kan grønne omgivelser i barndommen mindske risikoen for at udvikle psykiske lidelser?
15.25 Indlæg 6 ved Sidsel Langheim-Winther: Gummistøvlebiolog hos Miljøstyrelsen Sydjylland!
15.50 Pause
16.05 Indlæg 7 ved Caroline Vestergaard Mikkelsen, nybagt kandidat fra Institut for Bioscience: Biolog med fokus på adaptiv naturforvaltning, dialog og konflikthåndtering.
16.30 Indlæg 8 ved Marianne Hald, UNC Aalborg: Hvad vil det sige at være underviser på en læreruddannelse i biologi?
16.55 Opsamling og afslutning ved Peter Wind

Efter temadagen arrangeres fællesspisning i Matematisk Kantine med start kl. 17.30. Tilmelding og betaling foregår via AU’s webshop: https://tilmeld.events/biologspirer2018

Parkering: Parkeringsmulighederne på AU campus er stærkt begrænset i dagtimerne. I stedet foreslås det at benytte offentlig transport. Kommer du uden for Århus, kan du med fordel benytte letbanen, f.eks. den nyindrettede P-plads ved Klokhøjen Station ved Lisbjerg eller ved stationerne langs Odderbanen.

Foto 1 fra dagen

Foto 2 fra dagen

MONTENEGRO – en naturmæssig perle på Balkan

Onsdag den 28. november kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.15

Rejseforedrag v. Peter Wind, biolog ved Aarhus Universitet.

Sted: Auditoriet, Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Montenegro var en del af det tidligere Jugoslavien men blev en selvstændig nation i 2006 efter en folkeafstemning. Landet havde efter Jugoslaviens opløsning i 1991-1992 været i union med Serbien. Montenegro grænser op til Adriaterhavet i vest og har Kroatien og Bosnien-Hercegovina som naboer mod nord. Mod øst ligger Serbien, mens Montenegro mod syd deler grænse med Kosovo og Albanien.

Skadar søen set mod nord.
Foto: Peter Wind

Det meste af landskabet i Montenegro er domineret af bjerge. Bjergene falder i to hovedpartier, der begge strækker sig fra nordvest til sydøst og adskilles ved en række højsletter, som ledsager floden Zeta. Den ene bjergkæde ligger parallelt med kystlinjen, mens den anden ligger i landets indre del øst for sletten med Skadar søen, som deles med Albanien, og hovedstaden Podgorica. Højden af den indre bjergkæde ligger næsten alle vegne mellem 800 og 1000 m. Seks selvstændige toppe hæver sig op over 2000 m. De vigtigste er Kom på 2.430 m og Durmitor 2.528 m.

Naturen er meget forskelligartet alt efter, hvor man befinder sig i landet. Ved Adriaterkysten hersker Middelhavsklima med mediterran vegetation, mens de indre bjergområder i højden er præget af en mere alpin flora. Her er høslæt den fremherskende landbrugsmæssige driftsform uden brug af gødning. Driftsformen sætter sit umiskendelige præg på vegetationen, der mange steder er særdeles artsrig både på planter og insekter.

Foredraget fokuserer på en tur til Montenegro i forsommeren 2018, hvor vi besøgte kystområderne og dets bjergkæde, havde en sejltur på Skadar søen og ikke mindst havde flere ekskursioner i de indre bjergområder med mulighed for at komme til tops med en svævebane. Der vil blive vist en række billeder fra turen for at give et indtryk af et naturrigt land, der er værd at besøge ikke mindst for at opleve en natur, der er lidt påvirket af moderne landbrugsdrift.

Svævebanen, der bragte os i højden med en reklame for det lokale, velsmagende ølmærke på liftens kabeltårn.
Foto: Peter Wind

Deltagelse er gratis, og der er ingen tilmelding. Adgang for alle, også ikke-medlemmer.

http://jydsknaturhistorisk.dk/wp-content/uploads/Monteneegro-1-del-2811-18.pdf

http://jydsknaturhistorisk.dk/wp-content/uploads/Monteneegro-2-del-2811-18.pdf

KYSTSIKRING – hvem skal nu betale?

Mandag d. 29. oktober kl. 19.30. Dørene åbnes kl. 19.15

Foredragsholder: Inga Kofoed Andersen

Sted: Auditoriet, Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Danmark huser en verdensberømt geologisk sensation: Skagens Odde. Verdensberømt, fordi den er stor og bliver større år for år. Den vokser af alt det materiale, der bliver høvlet af vestkysten længere sydpå og fragtet nordpå af bølgerne. Materiale, som bølgerne har ædt af kysterne neden for vores sommerhusområder.
I disse år diskuterer vi livligt, om kommuner og privatpersoner frit skal kunne hælde beton ud over vores fælles kyster. Eller det fortsat skal afgøres af en statslig instans hvor og hvornår, der skal kystsikres.
I dette foredrag får du både en historisk og geologisk vinkel på kystsikring – og mulighed for at deltage i debatten på et kvalificeret grundlag. Inga Kofoed Andersen er geolog og har arbejdet i Miljøministeriet i 10 år.

Deltagelse er gratis, og der er ingen tilmelding. Adgang for alle, også ikke-medlemmer.

Foto: Inga Kofoed Andersen
Foto: Inga Kofoed Andersen

 

 

Svampetur til Kalø Hestehave

Fredag den 12. oktober kl. 13.00-16.00

Turleder: Anders Lykke (svampe) og Peter Wind (natur).

Mødested: P-pladsen ved Kalø Slotskro ved leddet til Hestehaven, GPS: 56.283047, 10.480026

Skoven ligger lige midt i et af Danmarks geologiske hot-spots nemlig i Nationalpark Mols Bjerge. De to glaciale serier som udgøres af Kalø Vig og Ebeltoft Vig med tilhørende randmoræner og hedesletten mod nord rummer spændende beretninger, som vi lægger til grund for plante- og svampelivet på stedet.

Kystskrænten i Kalø Hestehave.
Foto: Peter Wind

Vi går en tur langs kystklinten og ser på svampelivet på og under de mange ældgamle krogede ege-og bøgetræer. Der er fundet mange arter af store rørhatte som Rodrørhat og Karl Johan. Andre mykorrhiziadannere som skørhatte og mælkehatte findes der også mange af. Der er fundet både alm. kantarel og tragtkantareller men ikke mange, vi må sætte vores lid til trompetsvampene, som findes i produktionsskoven, som vi går gennem på tilbagevejen.

Blomkålssvamp.
Foto: Anders Lykke

Vi vil gennemgå de enkelte fund med mellemrum, sådan at I ikke kommer hjem med kurven fuld af værdiløse svampe. Anders vil prøve at medbringe en del af de svampe, som han synes, deltagerne bør kende. Tag gerne friske ukendte svampe med, så vil Anders sikkert kunne bestemme dem også.

Medbring: Tøj efter vejret, en svampekurv og en kniv til at rense de indsamlede svampe med.

Sensommerekskursion til Filsø

Lørdag den 8. september kl. 10.30-16.30

Turleder: Amdi Nedergaard og Peter Wind.

Mødested: Den nye P-plads nord for Filsøgård ved Filsø Ellipsen – GPS: 55.702979, 8.209329

I 2012 blev den 915 ha store Filsø genskabt efter at Aage V. Jensens Naturfond havde opkøbt arealet. På rekordtid rykkede både fugle og planter ind på det genskabte vådområde. Allerede i efteråret 2012 blev der registeret det 3. største antal krikænder i Danmark nogensinde, 17.500 stk., og mere end 200 skestorke kunne ses i eftersommeren 2013 på Storeholm. Sjældne fuglearter som sandterne og nordisk lappedykker har slået sig ned området og yngler med succes. Markante ynglefugle som havørn, trane, rørdrum, rørhøg, klyder, måge- og ternekolonier sætter deres præg på Filsøområdet. Andre interessante ynglefugle er blåhals, dobbeltbekkasin, skægmejse, mange par natravn og rødrygget tornskade. På plantesiden er der registreret mere end 60 vandplantearter herunder bl.a. krybende søpryd, som blev anset for forsvundet fra Danmark.

 

Program for dagen:
Kl. 10.30 Møde på den nye P-plads N for Filsøgård på vestsiden af søen. Vandring på Filsø-ellipsen, der er blevet indviet i år
Kl. 11.30 Afgang til Kløvbanke for at nyde udsigten over Fidde Sø
Kl. 12.00 Afgang til P-pladsen Ø for søen. Frokost
Kl. 13.00 Vandretur med den lokale fuglekender Jens Rye Larsen langs søens østside nord for P-pladsen
Kl. 16.00 Retur til P-pladsen og forfriskning
Kl. 16.30 Turen slut

Koordination af samkørsel: Har du plads i bilen på turen til Filsø, så kontakt venligst Amdi Nedergaard på mobil 24859816 og oplys startsted og antal ledige pladser. Amdi og Peter kører fra og til Naturhistorisk Museum på dagen kl. 8.00 og har 6 ledige pladser.

Ekskursion til orkidéparadiset Trelde Næs

Ekskursion: Mandag 28. maj kl. 18.00-21.00

Alle er velkommen, også ikke-medlemmer, og deltagelse er gratis.

Det skovklædte Trelde Næs strækker sig fra Fredericia til udmundingen af Vejle Fjord og afgrænses mod sydøst af Lillebælt. Skoven vokser på plastisk ler, der konstant skrider i Lillebælt. Dette bevirker et levende skovmiljø, hvor store træer skrider i havet. Denne dynamik bevirker, at der hele tiden blottes ny jordbund, hvilket blandt andet giver orkidéer gode vækstbetingelser.

Skrænt med orkideer.
Foto: Peter Wind

Fra P-pladsen går vi tværs gennem Kirkeskov til havskrænten på sydøstsiden af Trelde Næs og følger kyststien mod sydvest. Stedvis skal vi over dybe grøfter og skred, ligesom vi skal ned ad skrænten for at lede efter orkidéer. Vi skal lede efter de sjældne stor gøgeurt og langsporet gøgelilje, samt skov-gøgeurt og ægbladet fliglæbe. Måske finder vi også rederod. Vi vil naturligvis også lede efter nogle af de andre mindre almindelige plantearter, der er kendt fra området som lund-fredløs, aks-rapunsel og elfenben-padderok. Måske er vi heldige med at spotte marsvin i Lillebælt eller en rovfugl på vingerne

Turleder: Peter Wind.

Mødested: Den store P-plads på for enden af Trelde Næsvej

Ekskursion til den genoprettede Gyldensteen Strand på Nordfyn.

Lørdag den 5. maj kl. 11-15

Alle er velkommen, også ikke-medlemmer

Mødested og –tid for samkørsel arrangeres fra Århus: Kl. 9.00 ved Naturhistorisk Museum.

Koordination af samkørsel: Amdi Nedergaard, mobil 24 85 98 16 e-mail: benteogamdi@mail.dk

Mødested: P-pladsen ved Gyldensteen Informationscenter for enden af Langø, der er en sidevej til Gyldensteensvej øst for Bogense, GPS koordinater: 55.578903, 10.159414

Turleder: Naturvejleder Jens Bækkelund og Amdi Nedergaard

Læs mere Ekskursion til den genoprettede Gyldensteen Strand på Nordfyn.

Rewilding på Mols Laboratoriets arealer

Lørdag den 21. april kl. 10-12 ved Vicedirektør ved Naturhistorisk Museum Henrik Sell

Alle er velkommen, også ikke-medlemmer

Mødested: P-pladsen ved Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Ebeltoft.
GPS koordinater: 56.226415, 10.574345

Rewilding er at skabe rammerne for en vildere natur! Det er det nyeste tiltag på Molslaboratoriet, hvor vi aldrig har holdt os tilbage med at eksperimentere med nye former for naturforvaltning. I de se seneste årtier har vi således konstant prøvet at skabe de bedste betingelser for den perlerække af sjældne dyr og planter, som findes på arealerne.

Foto: Naturhistorisk Museum

Læs mere Rewilding på Mols Laboratoriets arealer

Ændring i placering af temadag d. 17. marts

Bemærk at det er besluttet at ændre placeringen for afholdelse af temadagen lørdag d. 17. marts.

Foredragene afholdes således IKKE på Naturhistorisk Museum, men er flyttet til:

Aarhus Universitet, aud. E i bygning 1533, lokalenummer 103, indgang fra Ny Munkegade indgang 1530 ”Matematiske fag” og drej til højre. Auditorie E lok. 103 ligger for enden af gangen. Starttidspunkt er stadig  Kl. 13.00

Kort over universitetet kan ses HER (KLIK)– indgangen findes hvor der står Matematik 1530 ud for Ny Munkegade.

Temadag “Fremtidens naturforvaltning og naturfredning”

Lørdag d. 17. marts afholdes i et samarbejde mellem Naturhistorisk Museum og seks af områdets grønne foreninger

Foto: Ole Jensen

afholdes den årlige temadag. Temaet er i år “Fremtidens naturforvaltning og naturfredning”, hvilket vil blive belyst af 9 oplægsholdere:

Signe Nepper Hansen, Kjeld Hansen, Rune Engelbreth Larsen, Jens Reddersen, Hans Peter Ravn, Rasmus Ejrnæs, Pil Birkefelt Møller Pedersen, Flemming Nielsen og Jacob Palsgaard Andersen.

Se nærmere om arrangementet på Danmarks Naturfrednings Forenings side KLIK HER