Rejse på Cuba

3. december: Anne Murmann, biolog. Fortæller rejseoplevelser fra Cuba. 

Foredraget finder sted på BioX, Naturhistorisk Museum, se kortet ovenfor.
Cuba er andet end cigarer, sukkerrør og Hemmingway. Der er noget særligt over Cuba, så det er svært
ikke at forelske sig i øen. Ufattelig smuk, speciel og varieret natur, som de passer godt på – til dels af
nød. Venlige, smilende og gæstfrie menneker – trods meget kontrol og store sociale forskelle. Godt
vejr – uden for orkansæsonen – og mange andre paradokser.
Biolog Anne Murmann Hansen viser billeder og fortæller om sin tur til Cuba i marts 2012 og vil
komme ind på nogle af solskinsøens mange aspekter. Naturen vil naturligvis have en stor plads i foredraget.
Cuba byder på på stort set alt inden for naturtyper: Moneterne, mindre runde bjerge vest for Havanna,
høje majestætiske bjerge mod sydøst, store arealer med moser og andre vådområder. Regnskoven
fældes ikke, da hovedparten er udlagt som nationalparker. Cuba er desuden et af de få steder i verden,
hvor mangroven er fredet, så de har overraskende få skader efter orkanerne i det caribiske hav. Vi så
dog tydeligt hvilke naturkræfter, som de er oppe mod og måtte undertiden køre over flodlejer, fordi
broerne simpelthen var skyllet væk.

Fil Sø Sørestaurering

5. november: Svend Bichel: Fil Søs restaurering

Fil Sø er lige blevet genskabt. I mange år var den udtørret, og søbunden blev brugt til landbrug. I 2010 blev den købt af Aage V. Jensens fonden, der planlagde at fylde den med vand igen, og den er nu Jyllands næststørste sø. Fuglene og planterne har straks erobret søen. I foråret talte man 14.0000 krikænder på en dag. Der er skestorke, Havørn  m.m. Iagttagelsesmuligheder fra fugletårne og stier er er finde. Svend Bichel er leder af restaureringsarbejdet.

Vadehavets fugleliv v. Karsten Laursen

 

9. oktober: Karsten Laursen: Status og udvikling for trækfugle i Vadehavet gennem 30 år

Vadehavet rummer enorme mængder af trækfugle, og er den vigtigste lokalitet langs den Østatlantiske trækrute. På grund af de store forekomster er den danske del af Vadehavet blevet Nationalpark, og står måske også til at blive udpeget som Verdensnaturarv. Fuglelivet er overvåget gennem de sidste 30 år, og foredraget giver en status for arternes fordeling og udvikling, samt en prognose for de kommende år. Der gives også en vurdering af årsager til arternes skiftende antal fra år til år, hvor næringsstoffer, sedimenttransport, klimaændringer og naturforvaltning inddrages. Desuden gennemgås nogle af de fantastiske historier om trækruter fra Arktis til Sydafrika samt Antarktis og retur. Det danske Vadehav er en mindre del af det samlede Vadehav, som deles med Tyskland og Holland, og der gives også en status for fuglenes antal i disse dele samt en beskrivelse af udviklingen.

Ørnereden

D. 14. september går turen til Ørnereden i Marselisborg Skov. Turen ledes af Eigil Holm og omhandler stenene på stranden ved Ørnereden.

På stranden ved Ørnereden kan man finde sten i alle størrelser og farver, og man må gerne tage dem med hjem. Der er skinnende røde granit med blå kvartskorn, flintesten med forsteninger, rombeporfyr og sort basalt fra norske og svenske vulkaner, der var i udbrud for mange millioner år siden. Stenene fortæller om, hvordan bjerge bliver til og hvad der sker i dem. Under istiden førte gletsjerne de hårdeste sten med fra Skandinavien og de blev liggende i Danmark, da isen smeltede.

DPP_0001

 

Under ledelse af Eigil Holm ser vi på strandens sten, lærer dem at kende og hører deres historie.

Solidt fodtøj anbefales, da stranden er helt dækket med sten.

Vi mødes på Ørneredens P-plads og går ned til stranden ad en bekvem trappe med 122 trin.

 

Botanik på Trelde Næs ved Fredericia

D. 23. maj ledte biolog Peter Wind en tur til Trelde Næs.

Det markante Trelde Næs adskiller Vejle Fjord fra Lillebælt. Østsiden af næsset er skovklædt fra Fredericia i syd til spidsen af næsset. Skoven vokser på forskellig jordbund, der mange steder udgøres af plastisk ler blandt andet i klinterne langs østkysten. Disse klinter udviser de for det plastiske ler karakteristiske udskridningsmønster med vældprægede skredterrasser og –raviner og en mere eller mindre kaotisk sammenfiltring af nedskredne træer og buske. På grund af de dynamiske forhold er floraen artsrig. Her vil der være mulighed for at finde en række sjældere arter som aks-rapunsel, lund-fredløs, skovkarse, tandrod, tyndakset star, druemunke, blå anemone, sanikel, småbladet milturt, storblomstret kodriver, hvid hestehov samt orkidéerne skov-gøgelilje, langsporet gøgelilje, rederod, ægbladet fliglæbe, skov-gøgeurt og stor gøgeurt. Der kan læses mere om Trelde Næs her: http://skovforeningen.dk/media/Print_Fredericias.pdf

 

Randbøl Hede – 4. maj

Vi mødes ved det netop i april 2013 indviede, funklende nye Naturrum Kirstinelyst, hvor en lile fin udstilling introducerer Randbøl Hede, dens dyr og planter, historie og historier og oplevelsesmuligheder. Vi tager på en 6-8 km let vandretur ud på Randbøl Hede med naturvejleder Peer Høgsberg mod vest til flyvesandsklitterne Staldbakkerne og ud til vår-kobjælde-lokaliteten (se blomsten ovenfor) og alm. og cypresulvefods voksesteder samt til og forbi alm. månerudes voksesteder. Vi får undervejs talt om hedeplanterne, hedeplanternes vilkår, om urtesnapse og om hedepleje og hedens kulturhistotie i området,
hvor en lille forknyt flok såkaldte kartoffeltyskere blev sat til at opdyrke Randbøl Hede i 1760. Det lykkedes heldigvis ikke helt og heden blev fredet i 1933. Det er en af vores største jyske indlandsheder.
Medbring bærbar frokost og kaffe og godt vandretøj. Tilmelding ikke nødvendig.
Turleder: Naturvejleder Peer Høgsberg, E-mail: ph@vingsted.dk, mobil: 23640265.
Arrangør: Jysk Naturhistorisk forening og Natur og Kultur Vejle.

”Rævehvalpen”

”Rævehvalpen”- en bog om en rævehvalp og dens oplevelser.

Naturfotografen Morten Hilmer og biologen Sussie Pagh fortalte om deres arbejde med ræve. Et samarbejde som foreløbig er blevet til en bog om en rævehvalps opvækst og oplevelser. Foredraget vil indholde gode historier om de udfordinger, man møder, når man vil tæt på vilde ræve og ikke mindst flotte fotos fra feltarbejdet.

Danmarks Naturkanon ved Eigil Holm

D. 9/4 2013 fortalte Eigil Holm nyeste skud i bogserien “Danmarks Naturkanon”.

“I de sidste tre år har jeg fløjet over næsten hele Danmark for at fotografere naturområder til Danmarks Naturkanon, som jeg har beskrevet i tre bøger. Jeg har fotograferet fra små fly, helikopter og ballon og vil fortælle om den teknik, jeg anvender. Det er en meget stærk oplevelse af se den danske natur på den måde, og den vil jeg gerne dele med andre ved hjælp af de billeder jeg viser.” – Eigil

Foredrag med Jens Morten Hansen

Naturhistoriens logiske grundlag – fra Steno, Darwin og Wegener til nutiden belyst med eksempler fra Læsø og Verden

D. 22/1 2013 holdt statsgeolog og adj. professor Jens Morten Hansen foredrag på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210.

Her er Jens Morten Hansens ord om foredraget:

“Gennem mine mange års con amore arbejde med Læsøs strandlinjer og historie har Stenos værk været min tro følgesvend, når både enkle og vanskelige problemer dukkede op og antydede, at min fødeø måske kunne bidrage til belysningen af nogle af de lidt større problemer indenfor mit fag: Ikke mindst kunne Stenos enkle metoder hjælpe til med at forstå de ’neotektoniske’og isostatiske bevægelser i undergrunden, som får oprindeligt vandrette strandlinjer til at hælde i forskellige retninger (Hansen 1994, 1995). Og senest har udredningen af disse bevægelser ført til, at vi har kunnet rekonstruere historiens første sammenhængende kurve for havspejlets bevægelser gennem de sidste 1000 år (Hansen et al. 2012, Hansen 2011, 2012).”