Generalforsamling og tur i Naturhistorisk Museums magasiner

4. 3.2014 kl. 19 afholder Jydsk Naturhistorisk Forening generalforsamling i Bio-X.

Før selve generalforsamlingen med formandsberetning, regnskaber, budgetter og valg tager Henrik Sell os med en tur i museets magasiner – et kig bag udstillinger, som ikke mange har set.