Onsdag 25 oktober kl. 10-14: Svampetur til Fløjstrup Skov.

ALLE ER VELKOMNE – OGSÅ IKKE-MEDLEMMER

Turledere: Anders Lykke, svampe og Peter Wind, natur

 

Sidste års svampetur blev gentaget i håbet om, at der i år ville være betydelig flere svampe fremme, end det på grund af tørke var tilfældet sidste år, og at frosten ikke for alvor var sat ind.

Fløjstrup skov er en del af Marselisborgskovene, som ligger nr. to på listen over antal svampefund i Danmark. Turen går til den sydlige del af skoven. Skoven er kendt blandt mykologer for forekomst af sjældne rørhatte, som gror på skråningerne ned mod Aarhus Bugt. Her kan nævnes Guld Rørhat og Satans Rørhat. Her forekommer også et væld af andre rørhatte, som et af de få steder i Danmark. Mange andre gode spisesvampe blandt rørhattene  kan findes her som Karl Johan og Indigo Rørhat samt sågar Trompetsvamp og Tragtkantarel.

Sidste år var et hungerår for svampesamlere, i år begyndte regnen allerede i august, og svampene fulgte med. Der har været rekordmange kantareller og rørhatte og nu begynder trompetsvampene og tragtkantarellerne også at røre på sig. Anders har de bedste forhåbninger om et nyt flor af rørhatte, han har fundet flere “champagnepropper” de sidste dage, så vent bare det bedste.

Vi slutter med en svampeudstilling, hvor Anders vil fortælle om de bedste svampeopskrifter.

Koordination af samkørsel: Kontakt Peter Wind, hvis du har plads i bilen og kan tage passagerer med, eller hvis du har behov for samkørsel.

Kommende arrangementer:
Efterårets og vinterens foredragsprogram er ved at blive tilrettelagt og vil blive udsendt, når vi har de sidste aftaler på plads.
Temadag 2018:
Den årlige temadag i 2018 har fået titlen “Fremtidens naturforvaltning og naturfredning”. Temadagen afholdes lørdag den 17. marts 2018 kl. 13-18 på Naturhistorisk Museum i Aarhus med efterfølgende fællesspisning. Deltagelse i selve temadagen er gratis, mens der skal betales for deltagelse i fællesspisningen. Nærmere besked udsendes, når alle aftaler og praktiske gøremål er faldet på plads.