Beretning fra flagermustur lørdag d. 2. april 2022 kl. 16.00

Med to års corona forsinkelse lykkedes det at gennemføre den annoncerede flagermustur til de privatejede Daugbjerg Kalkgruber. 25 voksne og 2 drenge deltog i turen, der startede på kalkgrubernes P-plads. Herfra vandrede vi gennem Daugbjerg Krat til grubernes indgang, hvor flagermusekspert, seniorrådgiver Morten Elmeros fra Aarhus Universitet tog imod os. Undervejs til indgangen glædede det penneføreren, at især bregnerne Hjortetunge (Asplenium scolopendrium) og i mindre omfang Almindelig Skjoldbregne (Polystichum aculeatum) have bredt sig på kalkknoldene omkring indgangen til kalkgruberne.

Morten ledte os ind i de snævre kalkgruber, hvor flere arter af flagermus fortsat hang i dvale på kalkvæggene, mens nogle var vågnet fra vinterdvalen og svirrede om ørerne på os. Kalkgruberne er kendt som vinterdvalested for bl.a. Brandts Flagermus (Myotis brandti), Damflagermus (M. dasycneme), Frynseflagermus (M. nattereri) og Vandflagermus (M. daubentonii).

Turen afsluttedes med en på alle måder kold aftensspisning i kalkgrubernes uopvarmede, non-licensed restaurant, hvor vi fik serveret en meget velsmagende tapas fra en lokal leverandør.

Læs også DCE’s rapport “Udflyvning af flagermus fra Mønsted og Daugbjerg kalkgruber i foråret 2022” KLIK HER