Beretning fra ekskursion til Læsten Bakker Lørdag den 23. september 2023

Ifølge dagens vejrudsigt skulle det være tung formiddagsregn i Østjylland. Men det viste sig lykkeligvis ikke at være tilfældet denne lørdag, hvor vi mødtes op på Naturområde Læsten Bakkers sydøstlige P-plads inden starttidspunktet kl. 10. Her var regnen heldigvis stoppet, mens skydækket opløstes og lod solen skinne lunt på dette sene tidspunkt i september måned.

Vor tur startede fra P-pladsen, hvor vi passerede det vestlige led og vandrede mod vest over det tidligere opdyrkede engområde. For enden af den beskyttede vandresti (mod græssende kreaturer) fortsatte vi mod nord ind i den snævre dal mellem Kragbjerg Høj og naboknolden mod øst. Herfra besteg vi den 57 m høje Kragbjerg Høj, hvorfra der var en pragtfuld udsigt udover Skalsådalen i syd mod Fussingø Skovene på dalens nordvendte skrænter og over det tidligere markareal mod Læsten Kirke i nord. En fiskeørn på vingerne svævende over ådalen fangede vor opmærksomhed.

JNF på tur Foto: Amdi Nedergaard

Nedstigning fra højen til engen foregik nedad den stejle sydvendte dalside beklædt med spredte enebuske, blomstrende Liden Klokke (Campanula rotundifolia), Håret Høgeurt (Pilosella officinarum) og Almindelig Kongepen (Hypochaeris radicata). Vel nede på engen blev vi præsenteret for et blomstrende skud af Engelsk Visse (Genista anglica), der normalt blomstrer om foråret. Vi gik mod vest over engen mod lågen, hvorfra vi fortsatte ad skovvejen omgivet af forkrøblede egetræer ud til det åbne, privatejede areal. Her fortsatte vi mod syd ad naturstien, der førte os over Skals Å ind i det udstrakte moseområde, Tuemosen, hvor der forekom flere vandfyldte tørvegrave. Her fangede en Grøn Kobbernymfe (Lestes viridis) og en Almindelig Baldaminspringer (Linyphia triangularis) vor opmærksomhed. Længere fremme ad stien gik vi ud på en lysåben flade domineret af Hedelyng (Calluna vulgaris) isprængt Klokkelyng (Erica tetralix). Her var glæde stor ved fundet af de insektædende planter, først Liden Soldug (Drosera intermedia) i flere vandfyldte lavninger og siden Rundbladet Soldug (D. rotundifolia). Her var der udført naturpleje ved fældning af Rød-Gran (Picea abies) i områdets randzone samt beskæring af opvækst af vedplanter på selve lyngfladen. Desværre var den afslåede vedmasse efterladt på fladen.

Grøn Kobbervandnymfe Foto: Amdi Nedergaard
Baldakinspinder Foto: Amdi Nedergaard
Soldug Foto: Amdi Nedergaard

Tilbage på naturstien fortsatte vi mod syd og drejede mød øst ved Nedenskov. Her fangede en karakteristisk fulgestemme vor opmærksomhed. Til vor store glæde observerede vi 13 flyvende traner i tydelig trækformation over os. Vi fortsatte langs Snedkerskov til Vasevej, som vi fulgte tilbage til vort udgangspunkt.