BIOTEKNOLOGI MELLEM TERAPI OG DOPING

D. 23. marts på Naturhistorisk Museum

Louis Klostergaard, fra Institut for Videnskabsstudier, Århus Universitet stillede spørgsmål ved, hvordan vi skelner mellem et rimeligt brug af bioteknologien til lindring, forbedring af sportspræstationer og til kosmetisk anvendelse. Det blev en spændende aften med megen diskussion fra forsamlingen.