KONFERENCE OM NATUREN I BYEN

17. april på Naturhistorisk Museum i Århus.

Landskabsplanlæggere, dyrlæger, zoologer, botanikere og kunstnere gav deres bud på hvordan fremtidens byer kunne komme til at se ud. Et temahæfte i Flora og Fauna serien udkommer i løbet af sommeren med foredragsreferater fra konferencen. Dette hæfte vil til den tid kunne købes hos Naturhistorisk Forening for Jylland www.floraogfauna.dk