Tur til Kasted Mose

Søndag den 21. august

En halv snes medlemmer mødte frem i strålende solskin til en dejlig botaniktur i Kasted Mose. I “rask botanikertrav” det vil sige 2 – 300 meter i timen nåede vi frem til selve mosen, hvor en veloplagt Peter Wind indførte os i planternes basale opbygning. I denne indledende fase blev Peters undervisning udover de fremmødte medlemmer også fulgt af 11 Galloway ungkvæg, som dog mistede interessen, da Peter gik over til at beskrive planternes til tider indviklede kønsliv. Det var sikkert omtalen af kattehalens (Lythrum salicaria) trimorfe heterostyli, der gjorde udslaget. Som nævnt var vejret pragtfulgt med 20 – 25° C, så vi fik set en hel del af mosens specielle flora, samt effekten af kvægets afgræsning. Udover floraen fik vi også set guldsmede lægge æg i et vandhul, en enkelt hare og en af os mente at have set et glimt af rørhøgen. Den medbragte frokost nød vi på en tør grøn plet, mens utrættelige Peter søgte efter nye godbidder.
Alt i alt en virkelig god dag, som Peter fortjener stor ros for og som foreningen bør have i erindring til efterfølgende ture.