Indhold

Indhold 122 (3 & 4)

VIDENSKABELIGE ARTIKLER:

s.63 Berigtigelse

s. 65 Første fund af atlantisk trommefisk (Micropogonias undulatus) i danske farvande

Henrik Carl & Peter Rask Møller

Summary:
First catch of Atlantic croaker (Micropogonias undulatus) in Danish waters The National Danish Fish Atlas Project is currently mapping the detailed distribution of all the marine fishes in Danish waters. In August 2010, a frozen specimen of what was thought to be a Meagre (Argyrosomus regius), was donated to the Atlas. The specimen was caught just north of Skagen at c. 90 m in a Norway lobster trawl on December 26th 2008. In 2015 however, a more careful examination revealed that the 25 cm long specimen actually belonged to another member of the Sciaenid family i.e. Atlantic croaker Micropogonias undulatus, not previously reported from Danish waters. The identification was backed up with x-ray count of fin-rays and vertebrae (table 1), and the specimen is now stored in the fish collection at the National History Museum of Denmark

CITERET LITTERATUR
Dekker W, Daan N, Heesen H & van der Heij W 2005. De knorrepos Micropogonias undulatus (L.), een nieuwe vissoort in Nederland. De Levende Natuur 106(2): 66-67.

Fahay MP 2007. Early Stages of Fishes in the Western North Atlantic Ocean (Davis Strait, Southern Greenland and Flemish Cap to Cape Hatteras). Volume Two, Scorpaeniformes through Tetraodontiformes.

Murdy EO, Birdsong RS & Musick JA 1997. Fishes of Chesapeake Bay. Smithsonian Institution.

Nordic Council of Ministers 2015. Invasive Alien Species – Pathway Analysis and Horizon Scanning for Countries in Northern Europe. TemaNord 2015: 517.

Stevens M, Rappé G, Maes J, Van Asten B & Ollevier F 2004. Micropogonias undulatus (L.), another exotic arrival in European waters. J. Fish Biol. 64: 1143-1146

s.67 Muff Grønne M-L m.fl.: Rewilding med heste – potentielle genudsætningsområder i Danmark 79 Ujvári ML m.fl.: Naturværdier på tre jyske faunabroer

s.91 Petersen MP m.fl.: Maglemose i Grib Skov. Vegetationsudviklingen 1981-2001: dværgbuske, urter og mosser

s.101 Götz Mikkelsen DM m.fl.: Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) føde og fødeoverlap med hjemmehørende rovdyr i Danmark

NATURHISTORIER FRA DANMARK:

s.115 Madsen BL: “Sejle op og ned ad åen”. Syn og gensyn med en gammel naturhistorie om slørvingen Brachyptera risi (Plectoptera) fra Sugebækken

s.77 Elkjær L: Husmår (Martes foina) samler sten – i motorrummet på en bil

BOGANMELDELSER:

s.64 Elberling B: Det isfrie Grønland – fra molekyle til landskab

s.89 Den uendelige have af Ejrnæs R 90 Naturens mønstre. Hvorfor naturen ser ud som den gør af Ball P

s. 122 Steffensen AM m.fl.: Botaniske lokaliteter i Nordvestjylland