Temadag 2019: Behøver biodiversiteten kunstigt åndedræt?

Lørdag d. 16. marts 2019 holder de grønne foreninger i Østjylland holder traditionen tro igen en fælles temadag, i år med ovennævnte titel som tema og med mange spændende foredrag.

Sted: Matematisk Institut, auditorium E, bygning 1533, lokale 103, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 116, 8000 Aarhus C. Klik HER for kørselsvejledning og HER og HER for oversigter med P-Pladser i området. Medarbejder parkeringer kan som regel benyttes frit for alle i week-enderne, men tjek skiltningen på pladserne grundigt!

Deltagelse i foredragene er gratis, men kræver tilmelding KLIK HER for tilmelding senest fredag d. 15.marts kl. 12.00. Sørg for at komme gennem alle 4 punkter i tilmeldingen, så får du en bekræftelse på den via e-mail!

Bemærk: Der er et begrænset antal pladser, der vil blive fordelt efter først til mølle princippet. Vent derfor ikke for længe med at tilmelde dig!

Som sædvanligt er der mulighed for at tilmelde sig til en efterfølgende fælles spisning med buffet (mod betaling – se nedenfor)

Programmet er således ud:

Kl.: 13.00-13.10: Velkomst
Kl.: 13.10-13.40: Rasmus Ejrnæs: Hvad er biodiversitet?
Kl.: 13.40-14.05: Thor Hjarsen: Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division”
Kl.: 14.05-14.30: Trine Johnsen: Genopretning af artsdiversitet i vandløb
Kl.: 14.30-14.50: PAUSE Kaffe/te og kage
Kl.: 14.50-15.15: Peter Wind: Floraforbedring eller floraforfalskning
Kl.: 15.15-15.40: Jan Kjærgaard: Padder og krybdyr – truede dyr, skal vi udsætte eller lade dem klare sig selv?
Kl.: 15.40-16.05: Jan Nielsen: Kan udsætning af fisk understøtte Danmarks biodiversitet?
Kl.: 16.05-16.25: PAUSE
Kl.: 16.25-16.50: Egon Østergaard Skal vi (gen)udsætte fuglearter?
Kl.: 16.50-17.15: Niels Kanstrup: Er vildtpleje til gavn for Danmarks biodiversitet?
Kl.: 17.15-17.40: Morten D.D.: Er flytning en god idé?

ca. Kl. 18.00:      Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.

Tilmelding til buffet skal ske senest torsdag d. 07.03.19 til Eva Kullberg (klik for e-mail). Prisen (excl. drikkevarer der kan købes på stedet) er kr. 180,- som inden mødet indbetales på konto: reg.nr.: 1551, kontonr.: 5261031. Husk at angive navn.

KLIK her for program i udskriftsvenligt PDF format.

KLIK her for Abstracts til foredragene til udskrift i PDF format – udskriv to-sidet som hæfte, så kan den foldes til A5 folder!


Arrangører:

Naturhistorisk Museum

Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen for Østjylland (DOF)

Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF)

Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF)

Østjysk Biologisk Forening (ØBF)

Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus-afdelingen (DN)

Science Museerne, Aarhus Universitet