Rovdyrene i det danske kulturlandskab

Ræv og grævling lever en mere eller mindre lyssky tilværelse gemt under jorden i deres gravkomplekser. Vi ser ikke meget til dem, med mindre vi opsøger dem efter mørkets frembrud. Ræve er de fleste bekendt med og har set, men grævlingen er trods dens almindelige forekomst stadig et dyr, som mange aldrig har set andet end på fotos, eller liggende død i vejkanten.

Sussie Pagh fortalte om ræv- og grævlings adfærd og levevis, og hvordan
man forholdsvis let kan få dyrene at se. Der blev vist fotos og videoklip fra overvågningskameraer, og der blev beskrevet, hvordan man bestemmer de små fragmenter fra rovdyrs maver og ekskrementer under et mikroskop, så man kan se hvad dyrene har spist. Sussie fortalte om det igangværende forskningsprojekt, omkring ræv og grævling ved Afdeling for Anvendt Vildforskning, Kalø. Desuden lagde Sussie op til en diskussion om de forvaltningsmæssige vilkår, som gælder for vores danske rovdyr.

Foto af Morten Hilmer, www.hilmer-koch.dk